Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Doğalgaz aboneliği nasıl alınır?

İstanbul'da bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince doğalgaz abonelik başvuruları İGDAŞ’a yapılıyor. Peki, doğalgaz aboneliği nasıl alınır?


Doğalgaz aboneliği nasıl alınır?

İstanbul'da bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince doğalgaz abonelik başvuruları İGDAŞ’a yapılıyor. 


Abonelik talebinin uygun bulunması durumunda talep sahibi ile Doğal Gaz Bağlantı Sözleşmesi imzalanır. Abone bağlantı sözleşmesi sırasında abonelerimizden bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere Abone Bağlantı Bedeli tahsil edilir.


Doğalgaz abonelik işleri, sokakta doğalgaz hattı olup olmamasına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.


Sokağınızdan doğal gaz hattı geçiyorsa;

Abonelik işleminizi, İGDAŞ internet sitesinden online olarak veya İGDAŞ Hizmet Binalarında bulunan Pazarlama Şefliklerinde yaptırabilirsiniz.


Binanızda doğal gaz servis kutusu yoksa İGDAŞ kendi iş programı çerçevesinde doğal gaz servis kutusunun binanıza bağlantısını yapacak veya uygun göreceği bir servis kutusundan bağlantıya izin verecektir. 


Sokağınızda doğal gaz hattı yoksa;

İGDAŞ Pazarlama Şeflikleri ile görüşerek veya 153 nolu İGDAŞ Çağrı Merkezi arayarak abonelik işlemlerinizi başlatabilirsiniz.


Doğal Gaz Bağlantı başvurusu yapmış olduğunuz yerde gaz kullanımı da yapacak iseniz; bağlantı işlemi ile birlikte sözleşme işlemi için gerekli evrakları yanınıza getirmeniz takdirde Doğal Gaz Abonelik Sözleşme işleminizi de yapabilirsiniz.


Doğalgaz bağlantı sözleşmesi için gerekli evraklar:

a)  Abone olacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,


b)  Müracaat eden kişi mülk sahibi ise tapu veya yapı ruhsatı fotokopisi, kiracı ise abone olabileceğine dair mülk sahibinin onay verdiğini gösteren imzalı dilekçe ve kira kontratı fotokopisi.


c)   Binanızda daha önceden doğal gaz bağlantı sözleşmesi yapılmış ise binanıza ait tesisat numarası,


Merkezi Sistem Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak, 


d)     Binada 8 ve üzerinde bağımsız bölüm var ise; noter onaylı apartman karar defteri (%51 çoğunlukla alınmış doğal gaz talebini ve kullanım şeklini içeren karar),


e)   Binada 8’in altında bağımsız bölüm var ise; %51 çoğunlukla imzalanmış doğal gaz talebini ve kullanım şeklini içeren dilekçe,


f)   Abonelik bina yönetimi adına yapılacak ise vergi dairesi ve vergi numarası beyanı,


Konut Harici Yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum vb.) yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak, 


g)    Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı, 


h)    Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi,


i)    İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi, 


j)     Kaşe, talep edilir.