Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Doğalgaz para cezası 2016!

2016 yılında uygulanacak para cezaları hakkında tebliğ 22 Aralık 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, doğalgaz para cezası 2016 ne kadar oldu?


Doğalgaz para cezası 2016!


4646 sayılı doğalgaz piyasası kanununun 9. maddesi uyarınca 2016 yılında uygulanacak para cezaları hakkında tebliğ 22 Aralık 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, doğalgaz para cezası 2016 ne kadar oldu?


4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI

KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI

HAKKINDA KANUN)’UN 9 UNCU MADDESİ UYARINCA

2016 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

HAKKINDA TEBLİĞ


Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun)’un 9 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)’nde 2015 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %5,58 (yüzde beş virgül elli sekiz) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.


Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.


İdari para cezası miktarları

MADDE 3 – (1) 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

4646 SAYILI KANUNUN 9 UNCU MADDESİNİN

İLGİLİ HÜKMÜ PARA CEZALARI


9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 619.636

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi 531.115

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi 619.636

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi 885.195

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi 885.195

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi 1.062.235

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi 1.062.235

 

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com