Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Doğan Kuban kimdir?

Kültür Bakanlığı, Mimarlar Odası ve TÜBİTAK hizmet ödüllerinin sahibi Doğan Kuban kimdir? Doğan Kuban, hangi işlere imza attı?


Doğan Kuban, 1926 yılında Paris'te doğdu. 1949 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Mimarlık Tarihi kürsüsüne asistan oldu. 


Tezini Türk Barok mimarisi üzerinde yapan Kuban, 1954-55'de İtalya'da Rönesans mimarisi üzerine çalışarak "Osmanlı Mimarisinde İç Mekan Teşekkülü ve Rönesans'la bir Mukayese" adlı çalışmasıyla doçent oldu. 


1962-63'te Fullbright bursuyla Amerika'da Michigan Üniversitesi İslam Sanatı bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 1963-64 yılında Harvard Fellow'u olarak Washington'da Dumbarton Oaks Bizans Araştırmaları Merkezi?nde Anadolu Bizans Mimarisi üzerine çalıştı. 1965'te "Anadolu Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları" adlı kitabıyla profesör oldu. 


Kuban, 1967'den sonra Michigan ve Minnesota Üniversitelerinde İslam Sanatı ve Mimarisi, 1980-81'de MIT'de misafir Ağa Han profesöru olarak İslam Mimarisi Tarihi dersleri verdi. 


1975'te Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitü'sünü kurdu ve başkanlığını yürüttü. İ.T.Ü.'de Mimarlik Tarihi ve Restorasyon kürsüleri başkanlığı (1958-1993) ve Mimarlık fakültesi dekanlığı yaptı (1974-77). 1978-83 arasında Ağa Han Mimarlik Ödülü yürütme komitesinde çalıştı. 1968-1983 yılları arasında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu üyesi (1981-83'de başkan yardımcısı) oldu. 1993'de emekli olan Kuban, Kültür Bakanlığı, Mimarlar Odası ve TÜBİTAK hizmet ödülleri aldı. 


1994 yılında American Institute of Architects'e yabancı şeref üyesi seçildi. Kuban, "Sinan'ın Sanatı ve Selimiye" (1997) adlı kitabı ile Aydın Doğan Ödülü aldı. 


Kuban,  İzmir  Büyükşehir Belediye Başkanı Piriştina'ya danışmanlık yapmıştır. TÜBA Şeref üyesidir.