Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi - Samsun

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından 3 Şubat 2011’de ihaleye çıkarılan 28 milyon 500 bin Euro’luk proje. İhaleyi kazanan PWT Wasser-Und Assertechnık GMBT, ALKE İnşaat Ticaret A.Ş. ve Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş. İş Ortaklığı, SASKİ ile 10 Ekim 2011’de imza attığı projeyi hayata geçiriyor.Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi - Samsun

Samsun Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi


 

Samsun Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesi nedir?


Samsun Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Tasarımı, Yapım İşi ve 3 Yıl Süreyle İşletilmesi Hizmetleri’dir.


3 Şubat 2011’de tarihinde Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ihaleye çıkarılan işin sözleşmesi 10 Ekim 2011 tarihinde PWT WASSER - UND ABWASSERTECHNIK GMBH & ALKE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. & ALKATAŞ İNŞ. VE TAAH. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI ile imzalanmıştır.  

 


Samsun Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesinin bedeli nedir? 


Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Coşkun Öncel, Samsun Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi’nin start aldığını söyledi. Bu dev projenin 28 milyon 500 bin Euro bedele ihale edildiğini belirten SASKİ Genel Müdürü Coşkun Öncel, ” Proje yaklaşık 3 yıl içinde tamamlanacak. Proje bitirildiğinde Samsun denizi daha temiz bir sahil kentine kavuşmuş olacaktır” dedi. SASKİ Genel Müdürü Coşkun Öncel, projeyi nasıl açıkladı?


Coşkun Öncel, Samsun Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi’nin Tasarımı, yapım işi ve 3 yıl süreyle işletme hizmetleri ihalesi işinin sözleşmesi 10.10.2011 tarihinde PWT WASSER –UND ASSERTECHNIK GMBT, ALKE İnşaat Ticaret A.Ş. ve ALKATAŞ İnşaat ve Taahhüt A.Ş. İş Ortaklığı ile protokol imzalanmış ve 26.10.2011 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlandığını kaydetti. Proje Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, SASKİ Genel Müdürü Coşkun Öncel, SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Kamil Demircioğlu ve firma yetkililerinin de katılımları ile Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makam’ında düzenlenen tören ile 10.10.2011 tarihinde ihalenin protokolü imzalanmıştı. Karadeniz Bölgesi’nin en büyük Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi özelliğini taşımakta olduğunu kaydeden Öncel, şunları söyledi: ” Atıksu Arıtma Tesisi Projesi 3 yıl içinde tamamlanacak ve işletmeye açılacaktır. Proje Tekkeköy İlçesi Organize Sanayi Bölgesi sahil kesiminde inşa edilmektedir. İş kapsamında fonksiyonel tasarım çalışmaları devam etmektedir. Günlük 105 bin metre küp debi su (atık su) arıtıldıktan sonra bin 600’luk boru ile yaklaşık 3 bin metre açık denize deşarj edilecektir.”Samsun Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi tasarım detayları nelerdir? 


SASKİ’nin internet sitesinde yayınlanan ihale şöyle;


SASKİ / NUMARALI İHALE BİLGİSİ

İHALE SAYFASI

İHALE TARİHİ 3/2/2011 2:00:00 PM

İHALE BAŞLIĞI

SAMSUN DOĞU İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ ve DERİN DENİZ DEŞARJI İŞİNİN TASARIMI, YAPIM İŞİ VE 3 yıl SÜRE İLE İŞLETİLMESİ HİZMETLERİ

İHALE KAYIT NO / İHALE STATÜSÜ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SASKI – Samsun Su & Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

 


İHALEYE DAVET

SAMSUN DOĞU İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ ve DERİN DENİZ DEŞARJI İŞİNİN TASARIMI, YAPIM İŞİ VE 3 yıl SÜRE İLE İŞLETİLMESİ HİZMETLERİ


Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, SASKİ Genel Müdürlüğü (bundan sonra “İşveren” olarak anılacaktır), tecrübeli  firmaları veya firmaların iş ortaklıklarını, Samsun Atıksu Projesi “ Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Tasarımı, Yapım İşi ve 3 yıl Süreyle İşletilme Hizmetleri” (bundan sonra “Proje” olarak anılacaktır) ihalesi için davet etmektedir.


Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKI), Avrupa Yatırım Bankası’ndan (AYB) ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) banka grubundan Samsun Atıksu Projesinin tasarım ve yapım kısmının finansmanı için krediler temin etmiş olup bu kredileri Samsun Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı işi tasarım ve yapım hizmetleri için kullanacaktır. İhale kapsamında yer alan 3 yıllık işletme ve bakım hizmetleri bedeli İşverenin kendi özkaynaklarından karşılanacaktır.


İhale, Avrupa Yatırım Bankası ve Kreditanstalt für Wiederaufbau kural ve prosedürlerine göre yürütülecektir.

Bu amaçla, Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı işinin tasarım, yapım ve bu tesislerin 3 yıl süre ile işletilmesi işi uluslararası olarak ihale edilecektir. Bu işin sözleşmesi FIDIC Tasarım, Yapım ve İşletme (FIDIC Altın Kitap) esaslarına göre olacaktır.


Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili ana tasarım kriterleri aşağıda verilmiştir:

Açıklama


Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi - Samsun


Tasarım - Yapım işinin tamamlanma Süresi : 30 ay İşletme ve Bakım Hizmet Süresi : 3 yıl + 2 yıl opsiyonel


SASKİ yukarıda belirtilen iş için yeterli tecrübeye sahip tüm ulusal ve uluslar arası firma ve iş ortaklıklarını teklif vermek üzere davet etmektedir.


Başvuru sahiplerinin bahse konu projeye ilişkin tasarım, yapım ve işletme deneyimine sahip olmaları ve ihale dokümanlarında tanımlanan koşulları sağladıklarını ve projeyi başarı ile tamamlamaları için gerekli uzmanlık, deneyim ve mali güce sahip olduklarını kanıtlamaları gereklidir.


Başvuru sahiplerinin ihaleye katılabilmeleri için aşağıdaki asgari koşulları sağlamaları gereklidir :


1) İhaleye katılan yabancı başvuru sahipleri nitelikli Türk Firmaları ile iş birliği yapmaya davet edilmektedir.


2) Başvuru sahipleri konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. Başvuru sahipleri birden fazla firmadan oluşuyor ise ortaklık oluşturmak zorundadırlar.


3) Başvuru sahibinin son üç yılın ( 2007 – 2009) ortalama cirosu en az 20 000 000 Avro veya eş değeri olacaktır.

Lider Firmanın 3 yıllık cirosunun toplamının yıllık ortalaması en az 10 000 000 Avro ve eşdeğeri

Diğer ortakların her birinin 3 yıllık cirosunun toplamının yıllık ortalaması en az 5 000 000 Avro olacaktır.


4) Başvuru sahibi miktarı 6 000 000 Avro’ya kadar olan mal ve hizmet alımlarının finansmanı için ECA garantisi temin edeceği rızasını belirten İhracat Kredi Acentesinden alınmış bir ilgi mektubu verecektir. İstenilenler ihale dokümanlarında yer almaktadır ve Resmi Destekli İhracat Kredileri için Yönetmelik Düzenlemesi (OECD fikirbirliği yönetmeliği) ile tutarlı olacaktır. ECA garantisinin hangi Ticari Faiz Referans Oranı için kullanılabilir ve çevrilebilir olduğunu ve para biriminin belirtilmesi gereklidir. Garanti KfW lehdarı ve KfW’ca kabul edilebilir olacaktır.


5) Son 10 yıl (2000 – 2009 ) içinde ;


a) Minimum kapasitesi 25 000 m3/gün olan en az iki adet biyolojik kentsel atıksu arıtma tesisi veya en az iki adet mevcut biyolojik kentsel atıksu arıtma tesisinin kapasitesinin minimum 50 000 m3/gün daha genişletilmesi işini yapmış olmak,


Not: Membran teknolojisi kabul edilmeyecektir.


b) En az 500 mm çaplı, difüzör ucunda en az 10 m derinlik ve 1000 m uzunlukta en az bir adet kıyıdan derin deniz deşarjı tamamlamış olmalı veya en az 500 mm çaplı, difüzör ucunda en az 15 m derinlik ve 500 m uzunlukta en az bir adet kıyıdan derin deniz deşarjı tamamlamış olmalı.


Not : göl ve nehir geçişleri kabul edilmeyecektir.


c) Son 10 yıl içerisinde en az iki yıl süreyle başarıyla işletilmiş (2000-2009) minimum kapasitesi 25 000 m3/gün’lük en az iki benzer biyolojik atıksu arıtma tesisini işletmiş olmak, (iki yılı bitmiş olup sözleşmesi devam ediyor olanlar kabul edilecektir.)


d) Minimum kapasitesi 50 000 m3/gün olan en az iki adet biyolojik kentsel atıksu arıtma tesisi veya en az iki adet mevcut biyolojik kentsel atıksu arıtma tesisinin kapasitesinin minimum 50 000 m3/gün daha genişletilmesi işini tasarlamış olmak zorundadır.


Not : Membran teknolojisi kabul edilmeyecektir.


Yeterlilik değerlendirmesinde (b ve c) maddeleri için başvuru sahibinin kendi deneyimleri veya başvuru sahibinin alt yüklenici deneyimleri değerlendirmeye alınacaktır.


Başvuru sahipleri ihaleye katılabilmeleri için aşağıdaki dokümanları sunmalıdırlar :


1) Teklif mektubu 2) 600 000 Avro’luk geçici teminat mektubu 3) Yetki Belgesi, Vekaletname  4) Tescil Belgesi : 

Teklif veren bağlı olduğu ülkedeki sanayi ya da ticaret odasına kayıtlı

olduğunu gösteren tescil belgelerinin aslını ya da noter onaylı kopyasını sunacaktır.

Bu belge, teklif tarihinin 42 gün öncesinden daha eski olamaz. 5) Şirket Kuruluş Sözleşmesi 6) İmza beyannamesi ve sirküleri 7) Varsa Ortak Girişim Anlaşmaları 8) AYB ve KfW’nun imzalı Dürüstlük Taahhütnamesi

İhale doküman talebinde bulunacak Başvuru sahipleri aşağıda adresi yazılı olan İşveren yetkilisi Proje Yönetimi Birimi (PYB)’den yazılı talepte bulunacaktır.


Başvuru sahipleri, Türkçe ve İngilizce ihale dokümanlarına ait tam seti 3 Kasım 2010 Çarşamba tarihinden itibaren aşağıdaki banka hesaplarından birisine 2 000 (iki bin) TL.lik (KDV dahil) iade edilemez ücretin ödenmesini takiben satın alınabilir.

 

Bankanın Adı: Samsun Ziraat Bankası Saathane Şubesi 

Şube Kodu: 556

Hesap No: 285 97 504-5001

Iban No: TR70000100055285975045001

Swift kodu: TC2BTR2A556

veya


Bankanın Adı: Vakıflar Bankası Samsun Şubesi

Hesap No: 203 53 31

Iban No: TR760001500158007286635179

Swift Kodu: TVBATR2A

 

Bankanın Adı: Samsun Ziraat Bankası Saathane Şubesi

Şube Kodu: 556

Hesap No: 285 97 504-5001

Iban No: TR70000100055285975045001

Swift kodu: TC2BTR2A556

veya

 

Bankanın Adı: Vakıflar Bankası Samsun Şubesi

Hesap No: 203 53 31

Iban No: TR760001500158007286635179

Swift Kodu: TVBATR2A

(Doküman talebi için gönderilen yazı içeriğinde Başvuru sahibinin resmi elektronik posta adresi ve yazı ekinde ödeme dekontunun kopyası gönderilmelidir.)


Dokümanlar ilgilenen başvuru sahiplerine pdf olarak elektronik posta ile gönderilecek veya elden CD ortamında verilecektir. Bütün başvuru sahipleri bu dokümanları aldıklarını yazılı olarak teyit edeceklerdir.

İhale ile ilgili bilgilendirme toplantısı 2 Aralık 2010 tarih sabah saat 9.00 Samsun Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda yapılacak olup toplantı sonrasında arzu eden başvuru sahipleri için atıksu arıtma tesisi sahasına yer görme gezisi düzenlenecektir.

Teklif geçerlilik süresi 180 gündür.

Başvuru sahipleri, teklif dosyalarını 600.000 Avro’luk bir geçici teminat ile birlikte işin adının ”Samsun Atıksu Projesi -Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşleri ve 3 yıllık İşletme Hizmetleri işine ait Teklif ” açık ve net şekilde yazılarak aşağıdaki adrese

2 Mart 2011 tarihinde Türkiye saatiyle en geç 14.00’a kadar elden teslim edeceklerdir. Geç gelen teklifler reddedilecektir.

Teklifler aynı gün Türkiye saatiyle 14.30’da Başvuru sahiplerinin resmi temsilcileri huzurunda açılacaktır.

İhale Dokümanlarının alınacağı adres:

Dikkatine: Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi

Proje Yönetim Birimi (PYB)

Adres: Necipbey Caddesi 35/A

Kat/Oda: 4

Posta Kodu / İl: 55020 Samsun

Ülke:   Türkiye Cumhuriyeti

Tel:/Fax: +90 (362) 432 57 87 / +90 (362) 432 44 45

E-posta: aatproje@saski.gov.tr

Tekliflerin teslim edileceği adres:

Dikkatine: Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi

Proje Yönetim Birimi (PYB)

Adres: Necipbey Caddesi 35/A

Kat/Oda: 4

Posta Kodu / İl: 55020 Samsun

Ülke   Türkiye Cumhuriyeti