Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Döviz cinsinden kira artışı!

Gayrimenkul kiralamalarında sözleşmenin yenilenmesi halinde kiraya zam yapılıyor. Peki, kira sözleşmesi döviz ile kurulmuş ise ne olur? Döviz cinsinden kira artışı nasıl yapılır?


Döviz cinsinden kira artışı!


Gayrimenkul kiralamalarında sözleşmenin yenilenmesi ve kiralamanın bir sene daha devam etmesi haline kira bedeline Borçlar Kanunu esaslarına göre zam yapılıyor.


Kanuen tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerli oluyor.


Peki, kira sözleşmesi döviz ile kurulmuş ise ne olur? Döviz cinsinden kira artışı nasıl yapılır?


Aylık kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, kanunen 5 sene geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamıyor. 


Ancak, Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanıyor.


Kanun esasları:

MADDE 344 - Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.


Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com