Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Dükkan kirasını ödemeyen kiracı nasıl çıkarılır?

Kiranın zamanında ödenmemesi, tahliyeye neden olabiliyor. Peki, dükkan kirasını ödemeyen kiracı nasıl çıkarılır?


Gayrimenkul kiralamalarında taraflar birbirlerine karşı bazı hak ve sorumluluklara sahip oluyor. Mal sahibi nasıl taşınmazın kullanımını kiracıya bırakıyorsa, kiracı da kira bedelini zamanında ödemek ile mükellef oluyor.


Ancak kiranın zamanında ödenmemesi, tahliyeye neden olabiliyor. Peki, dükkan kirasını ödemeyen kiracı nasıl çıkarılır?


Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebiliyor.


Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gün olup; Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlıyor.


Dükkan kirasını ödemeyen kiracıya ihtar:


İHTAR EDEN           :....... 

VEKİLLERİ            :.......

KARŞI TARAF          :.......


KONU                 : 

.......  kira  bedeli ....... sının ödenmesi, ödenmediğinde tahliye ve alacak davası açacağımızın ihtarıdır.


AÇIKLAMALAR          :

1-Yukarıda isminiz altında açık adresi yazılı bulunan müvekkilimize ait taşınmazda ....... tarihli sözlü kira mukavelesi gereği aylık ....... kira bedeli ile kiracı olarak oturmaktasınız.2-Her ayın 1 ile 5 arasında Bankaya yatırmanız gereken ....... .......  kira bedelini bu güne kadar yatırmamış bulunmaktasınız. 


3-....... ....... kira bedelini ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde ödemeniz, ödemediğiniz taktirde Borçlar Kanunu 260 maddesi gereğince hakkınızda alacak ve tahliye davası açacağımızı yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz. 

 

İSTEM SONUCU         :

İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren otuz gün içinde ....... ....... kira bedelini ödemeniz, ödemediğiniz taktirde hakkınızda temerrüt nedeniyle tahliye ve alacak davası açacağımızı ihtaren bildiririz.

             

İHTAR EDEN VEKİLİ

.......SAYIN NOTER   : 

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep  ederim. İHTAR EDEN VEKİLİ

.......Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com