Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Dükkanımı ikiye bölmek istiyorum, mümkün mü?

Kimi zaman dükkan sahipleri dükkanlarını ikiye bölerek, iki ayrı bağımsız bölüm elde etmek isteyebiliyor. Peki, siz de "Dükkanımı ikiye bölmek istiyorum, mümkün mü?" diye soruyorsanız işte yanıtı..


Bir apartmanın girişindeki bağımsız bölümler dükkan olarak inşa edilebiliyor. Buna karşın anagayrimenkulün kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabiliyor. 


Kimi zaman dükkan sahipleri dükkanlarını ikiye bölerek, iki ayrı bağımsız bölüm elde etmek isteyebiliyor. Peki, siz de "Dükkanımı ikiye bölmek istiyorum, mümkün mü?" diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım.


Dükkanı ikiye bölmek

Kat mülkiyet tapusu olan bir dükkanda değişiklik yapılması ve dükkanın ikiye bölünmesi için kat maliklerinden izin alınması gerekiyor. İzin alındıktan sonra, belediyede proje tadilatı yapılıyor. Akabinde cins değişikliği işlemlerinin de yapılması gerekiyor. 


Cins değişikliği belgeleri:

- Cins değişikliği istenen gayrimenkulün tapu senedi,

- Gayrimenkulün maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı,

- Yapısız iken yapılı hale gelen gayrimenkulün cins değişikliği işleminde yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye/Valilik yazısı.

- Gayrimenkulün sahibinin veya hissedarlarının  bir adet vesikalık fotoğrafı.


Cins değişikliği 2016 döner sermaye bedelleri:

2.2.1 Yapısız iken yapılı hâle getirme işlemleri

2.2.1.1 Taşınmazın yüzölçümü;

2.2.1.2 1 ile 1.000 m² arasında olanlardan, 235,00 TL

2.2.1.3 1.001 ile 3.000 m² arasında olanlardan, 332,50 TL

2.2.1.4 3.001 m²’den büyük taşınmazlarda, ilave her 1.000 m² için hesaplanan toplam bedele eklenecek miktar 32,50 TL


2.2.1.5 Belediye mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.


2.2.1.6 Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması

yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet

bedelinin 0,50’si tahsil edilir.


2.2.1.7 Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinde imar

parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.


2.2.1.8 Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli 924,25 TL


2.2.1.9 Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu olarak 130,25 TL


2.2.1.10 Birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu olarak 60,50 TL


2.2.1.11 Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı için cins değişikliği talep edilmesi hâlinde sadece cins değişikliği talebinde bulunulan binaların arsa payına göre hesap edilen bedel tahsil edilir.


2.2.1.12 Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı için ilave tahsil edilecek hizmet bedeli 60,50 TL


2.2.1.13 Yaygın kat mülkiyeti uygulanmadığı hâllerde aynı parsel üzerinden değişik zamanlarda ilave yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan her bir bina için 2.2.1.10 sırasında belirlenen hizmet bedelinin iki katı ilave hizmet bedeli tahsil edilir.


2.2.2 Yapılı iken yapısız hâle gelme işlemlerinde her parsel için maktu olarak 60,50 TLIşıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com