Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Düzenleme ortaklık payı nedir?

Düzenleme ortaklık payı (DOP) 3194 sayılı İmar Kanununun 44/I-c maddesi hükmü gereğince düzenlenen yönetmeliğin 18 inci maddesine göre yapılıyor.


Düzenleme ortaklık payı (DOP) 3194 sayılı İmar Kanununun 44/I-c maddesi hükmü gereğince düzenlenen yönetmeliğin 18 inci maddesine göre yapılıyor.


Düzenleme ortaklık payı, belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında bedelsiz kesilen paya deniyor.


Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkını geçemiyor. 


Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tâbi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumî hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamıyor.


Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, yukarıdaki fıkrada sözü geçen umumi hizmetler için, yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından az olduğu takdirde, eksik kalan miktar belediye veya valilikçe kamulaştırma yolu ile tamamlanıyor.