Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Edinilmiş mallara katılma rejimi nedir?

Kanunen eşler arasındaki yasal rejim edinilmiş mallara katılma rejimi olup, eşler eğer isterse kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini kabul edebiliyor. Peki, edinilmiş mallara katılma rejimi nedir?


Evlilik birliği içerisinde satın alınan taşınmaz malların kime ne derecede ait olduğu mal rejimi ile belirlenebiliyor. Kanunen eşler arasındaki yasal rejim edinilmiş mallara katılma rejimi olup, eşler eğer isterse kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini kabul edebiliyor.


Edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsıyor.


Edinilmiş mallar

Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir.


Bir eşin edinilmiş malları özellikle şunlardır:

1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler,

2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,

3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,

4. Kişisel mallarının gelirleri,

5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler.


Medeni Kanun gereğince;

Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler.


Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler.


Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür.


Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır.


Bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com