Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ehil mirasçı kimdir?

Miras kalan tarımsal araziler için verilen süresinin sonunda devir işlemlerinin tamamlanmaması durumunda, Bakanlık mirasın ehil mirasçıya devrini isteyebiliyor. Peki, ehil mirasçı kimdir?


Ehil mirasçı kimdir?


Miras kalan tarımsal araziler için verilen süresinin sonunda devir işlemlerinin tamamlanmaması durumunda, Bakanlık resen veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi hâlde üçüncü kişilere satılması için ilgili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabiliyor.


Kişisel yetenek ve durumları göz önünde tutulmak suretiyle bu Yönetmelik hükümlerince belirlenen kriterlere uygun sulh hukuk mahkemesi tarafından belirlenen mirasçı veya mirasçılar, ehil mirasçı oluyor. Peki, ehil mirasçıya ait kriterler nelerdir?


Ehil mirasçıya ait kriterler

(1) Ehil mirasçının belirlenmesinde aşağıdaki kıstaslar dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda elli puan ve yukarısına sahip olan mirasçı veya mirasçılar ehil mirasçı olarak kabul edilir. Mirasçılardan;


a) Geçimini mirasa konu tarım arazilerinden sağlayanlara yirmi puan,


b) Tarım dışı geliri bulunmayanlara on puan,


c) Eşi fiilen tarımsal faaliyette bulunanlara on puan,


ç) Tarımsal arazileri işleyebilecek mesleki bilgi ve beceriye sahip olanlara on puan,


d) Mirasa konu arazilerin bulunduğu ilçe sınırları içinde altı yıla kadar ikamet edenlere beş puan, altı yıl ve daha uzun süre ikamet edenlere on puan,


e) Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlara on puan,


f) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında tarım sigortası olanlara beş puan,


g) Bakanlığın mevcut kayıt sistemlerine kayıtlılık süreleri altı yıla kadar olanlara beş puan, altı yıl ve daha uzun süre olanlara on puan,


ğ) Tarımsal örgütlere kayıtlılık süreleri altı yıla kadar olanlara iki puan, altı yıl ve daha uzun süre olanlara beş puan,


h) Tarım alet ve donanımlarına sahip olanlara beş puan,


ı) Kadın olanlara beş puan verilir.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com