Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ekspertiz ücretleri geri alınabiliyor mu?

Konut kredisi kullanan tüketiciler ne için alındığı belli olmayan dosya masraflarını iade olarak alabiliyor. Peki, ekspertiz ücretleri geri alınabiliyor mu?


Konut kredisi kullanan tüketiciler ne için alındığı belli olmayan dosya masraflarını iade olarak alabiliyor. Bunun için tüketici hakem heyetlerine müracaat edilebiliyor. 


Peki, iade edilen dosya masraflarına ekspertiz ücretleri dahil mi? Ekspertiz ücretleri geri alınabiliyor mu?


Konut kredisi başvurularının onay sürecinde eve verilecek değer eksperler tarafından belirleniyor. Ekspertiz raporunda evin değeri belirleniyor. Bu rapora göre kredi tutarı belirleniyor. 


Konut kredisi dosya masrafları kapsamında ekspertiz ücretleri de yer alıyor.


Ekspertiz ücretleri geri alınabiliyor mu?


Yargıtay kararı gereğince, ekspertiz ücretleri iade edilemiyor. Bu ücret, bankanın alacağı zorunlu, makul ve belgeli masrafları arasında bulunuyor. Dolayısı ile bu ücret ispatlanabildiğinden iade edilemiyor.


Yargıtay kararı şu şekilde sıralanıyor:


"Davacı eldeki dava ile, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının ekspertiz ücretinin tahsilini de içeren kısmı yönünden iptalini istemiş; mahkemece, zorunlu olduğu ispatlanmayan masrafların tahsiline ilişkin sözleşme hükümlerinin haksız şart niteliği taşıdığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Davacı banka tacir olup, yaptığı masrafları tüketiciden isteme hakkı bulunduğu anlaşılmakta ise de; somut uyuşmazlığın tüketici hukukundan kaynaklandığı da gözetildiğinde, bankanın ancak davaya konu kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceğinin kabulü gerekir. Dosya kapsamına göre, davalı, davacı bankadan konut kredisi kullanmış, bu kredi sebebiyle davalıdan dosya masraflarının yanı sıra dava konusu yapılan 265,50 TL tutarlı faturayı dosyaya ibraz etmiştir. Bu durumda, davacı banka tarafından yaptırtılan ekspertiz işlemine ilişkin olarak hakem heyeti kararının kısmen iptali isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken, açıklanan husus göz ardı edilerek, davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin, açıklanan bu nedenle kabulü gerekmiştir."
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com