Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Elazığ Merkez Zafran AGG TOKİ son sözleşme tarihi!

TOKİ Elazığ Merkez Zafran Mah.385 Konut Projesi kapsamında yer alan konutların sözleşme imzalama işlemleri bugün mesai bitiminde sona eriyor..


T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından Elazığ Merkez Zafran Mah.385 Konut Projesi kapsamında yer alan konutlar için yedek hak sahiplerinin sözleşme imzalama işlemleri, bugün sona eriyor. Sözleşmeler T.Halk Bankası A.Ş. Hürriyet Şubesinde imzalanıyor.


Hak sahipleri, konut peşinat bedelini (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) ve masraflarını, peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş) oranında BSM yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini T.Halk Bankası A.Ş. Hürriyet Şubesinde imzalayacaklardır. 


1. Yedek hak sahipleri, ilan edilen programa göre kendisine bildirilen günde, fakat kendi seçim sırası geçtikten sonra, farklı bir saatte seçim yapmak üzere gelirse, o gün için belirlenen alıcılar işlemlerini tamamladıktan sonra seçim yaparak sözleşme imzalayacaklardır . 


2. Kendisine bildirilen günden daha sonraki günlerde sözleşme imzalama işlemleri bitmeden işlem yapmak üzere gelirse, o gün için belirlenen alıcılar işlemlerini tamamladıktan sonra seçim yaparak sözleşme imzalayacaklardır. Hak sahiplerinin sözleşme imzalama işlemleri sırasında aşağıdaki belgeleri getirmeleri gerekmektedir. Belgeleri eksik olan hak sahiplerine seçim yaptırılmayacaktır.


- T.C. Nüfus Cüzdanı veya nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ve bu belgenin bir adet fotokopisi, T.C.Kimlik numarası , 

- Sözleşme imzalamaya hak sahibi gelemeyecekse, adına sözleşmeyi imzalayacak kişi için düzenlenmiş, “Adıma Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamaya yetkilidir” veya “Adıma Gayrimenkul alımı ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir” ifadesini içeren noter tasdikli Vekaletname ve vekil olan kişinin Nüfus Cüzdanı veya yerine geçen belge,

- İkametgah belgesi, 

- 1 adet fotoğraf,

- Sözleşme imzalama programında belirtilen tarih mesai bitimine kadar yedek hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini gerçekleştirmezler ise konut alma haklarını kaybedeceklerdir.