Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Elektrik aboneliği hemen açılır mı?

Bir ev ya da işyerine taşındıktan sonra elektrik aboneliği için müracaat ettiğinizi düşünelim. Peki, elektrik aboneliği hemen açılır mı?


 Elektrik aboneliği hemen açılır mı?


Elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesini ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunabiliyor.


Gerçek veya tüzel kişilerin, dağıtım sistemine bağlantı talebinin dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılanması ve bağlantı anlaşması yaparak hizmet verilmesi gerekiyor.


Elektrik aboneliğine yapılan ilk başvurudan sonra imar alanı içinde, en fazla 2 iş günü içinde açılması gerekiyor.


Peki, elektriğin faturanın ödenmemesi nedeni ile kesildiğini düşünelim. Ödeme yaptıktan sonra elektrik aboneliği hemen açılır mı?


Ödeme yapıldıktan sonra da kesik olan elektrik aboneliği yine en fazla 2 iş günü içinde açılıyor.


Başvuruda bulunan mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili, mülk kiraya verilmiş ise yazılı beyan etmesi kaydıyla kiracı;


a) Tapu kaydı ve Belediye ve Yapı Denetim Kuruluşu onaylı elektrik projesi,


b) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 30, 31 inci maddelerine göre yapı kullanma izni,


c) Köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27, 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma izni,


d) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belge,


e) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için, mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesi,


f) İlgili mevzuatın gerektirmesi halinde istenecek diğer belgeler.


ile başvuru yapabiliyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com