Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Elektrik aboneliği için gerekli evraklar!

Bir ev ya da işyerindeki elektrik aboneliğinin, bağımsız bölümde oturan kişinin adına alınması gerekiyor. Peki, elektrik aboneliği için gerekli evraklar nelerdir?


Elektrik aboneliği için gerekli evraklar!


Bir ev ya da işyerindeki elektrik aboneliğinin, bağımsız bölümde oturan kişinin adına alınması gerekiyor. Evin satılması durumunda yeni sahibi; kiralanması durumunda ise kiracı kendi adına abonelik alabiliyor.


Elektrik aboneliği üzerine almak için gerekli belgeler ile birlikte ilgili dağıtım şirketine müracaat edilmesi gerekiyor. Peki, elektrik aboneliği için gerekli evraklar nelerdir?


İsim değişikliği (devir) sözleşmeleri

A) Mesken sözleşmeleri için 

•  Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belirleyen belge

•  Kiracı ise kira kontratının aslı ve birlikte fotokopisi 

•  Nüfus cüzdanı fotokopisi 

Kira kontratı yok ise kira kontratından dolayı mal sahibi ile aralarında çıkabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğuna dair yazılı beyan ile birlikte ikametgah senedi Güvence bedeli ve damga vergisi tahsil edilir. Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir. 


B) Merpen otomatiği, asansör, hidrafor gibi ortak kullanım yerleri apartman yöneticiliği adına yapılacak ise;


•  Apartman yönetimi karar defterinin Noter'den tasdikli yönetim kararının alındığı sayfanın fotokopisi 

•  Yönetim kaşesi 

•  Nüfus cüzdanı fotokopisi

•  Yetkili kişi veya kişiler 

Güvence bedeli ve damga vergisi tahsil edilir. Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir. 


C) İşyeri sözleşmeleri için

a) Şahıs Adına Yapılacak ise; 

•  Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belgeleyen belge

•  Kiracı ise kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi

•  Nüfus cüzdanı fotokopisi

•  Vergi levhası fotokopisi (yoksa 3 ay içerisinde getireceğine dair taahhüt alınır) 

Güvence bedeli ve damga vergisi tahsil edilir. Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir. 


b) Şirket Adına Yapılacak ise; 

•  Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belgeleyen belge

•  Kiracı ise kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi

•  Nüfus cüzdanı fotokopisi

•  Vergi levhası fotokopisi (yoksa 3 ay içerisinde getireceğine dair taahhüt alınır)

•  İmza sirküleri

•  Şirket kaşesi 

•  Yetki belgesi (Noterce yetki belgesi verilmiş ise imza sirküleri istenmeyebilir)

•  Yetkili kişi veya kişiler 

Güvence bedeli ve damga vergisi tahsil edilir. Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.