Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Elektrik kayıp kaçak bedeli iade dilekçesi!

Elektrik kayıp kaçak bedeli, elektrik abonelerine müracaat etmeleri durumunda geri iade ediliyor. İşte elektrik kayıp kaçak bedeli iade dilekçesi..


Elektrik kayıp kaçak bedeli, elektrik abonelerine müracaat etmeleri durumunda geri iade ediliyor. 


Elektrik faturası kayıp kaçak bedeli iadesini isteyen kimseler, Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin kararını emsal göstererek, dava açabiliyor.


Öncelikle Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına bir dilekçe yazılıyor. 


Elektrik faturası kaçak bedeli iade dilekçesi örneği


TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

İLİN ADI               :

ŞİKAYETÇİ          :

TC KİMLİK NO    :


ŞİKAYET EDİLEN  : ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNİN ADI VE İLİ-İLÇESİ


KONU                                   : Elektrik ihbarnamesinde kullanılan elektrik tüketim tutarı toplamı ……. TL iken; Kaçak Kullanım Bedeli + Per. Sat. Hiz. Bd. + PSH (Say. Oku) Bd. Adı altında yasal olmayan ilavelerle haksız para talep edildiği sebebiyle tarafımdan tahsil edilen Kaçak kullanım Bedeli + Per. Sat. Hiz. Bd. (Say. Oku.) Bd.nin iptali ile bu isimler altında Nisan/2011 tarihinden itibaren yapılan tahsilatın hesaplanarak tarafıma iade edilmesi.


AÇIKLAMALAR     :

1)      ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNİN ADI ……. İşletme Müdürlüğü’nün ………….. nolu elektrik abonesiyim.

2)      Sureti ekli elektrik ihbarnamesinde kullanılan elektrik tutarı toplamı ……. TL iken; EPDK kararı ile Nisan-2011 tarihinden itibaren her aboneden yüzde 15’den az olmamak kaydıyla daha çok elektrik kullanandan daha fazla oranda bir kayıp-kaçak bedeli olarak …… TL talep edilmektedir. Sistemin, elektriğe abone olmadan, hiçbir ücret ödemeden kullanan kişinin bulunup kullanılan enerji bedelinin o kişiden tahsil edilmesini amaçlamak üzerine kurgulanması gerekirken, işin kolayına kaçılıp, kullandığı elektriğin bedelinin bedelini düzenli ödeyen tüketicinin sırtına, almadığı hizmetin bedelinin angarya olarak yüklenmesini öngörmektedir ki, bu yönüyle de EPDK kararıyla ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNİN ADI’nin yaptığı uygulama, 4077 sayılı Türketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a aykırı dır. Haksızlığın ortadan kaldırılması yerine, kaçak kullanımı özendirip, yasal kullanımı cezalandıran bir sonuç duğurmaktadır ki, bu yönüyle de uygulama hukukun temel kurallarına aykırıdır.


3)      Ticari hayatın doğal sonucu olarak verilen hizmetin bir bedelinin olması, bu bedelin de tüketiciye somut biçimde net olarak ifade edilmesi gerekirken, yani kWh birim fiyatının yasal vergiler hariç hangi bedelden, vergiler eklenmiş haliyle hangi bedelden, tüketiciye sunulduğunun açık, anlaşılır biçimde ibraz edilmesi gerekirken;

Sureti ekli ihbarnameden anlaşılacağı üzere, sabit olan elektrik birim fiyatının tüketim miktarı ile çarpılması sonucu bulunan Tüketim Tutarı olarak gösterilen miktarın belirsiz ve haksız eklemelerle iki misline yaklaşan bir bedelin tahsilatı, ticaret hukukuna ve tüketici hukukuna aykırıdır. Zira, tüketiciye sunulan elektrik birim fiyatının içinde olması gerekirken; ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNİN ADI’nin ihbarnamelerde Per. Sat. Hiz. Bd. Ve PSH (Say. Oku.) Bd. Adı altında gösterdiği ilavelerde sabit bir rakam, oran bulunmamakta, sayaç okuma bedeli adı altında gösterilen tahsilatın elektriğin çok-az kullanımı ile ilgisi olmayan, az da kullanılsa, çok da kullanılsa standart sabit bir karşılığı olması gereken bu hizmetin çok elektrik kullananın çok ücret ödemesini öngören biçimde düzenlendiği görülmektedir.


SONUÇ VE İSTEM  :

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNİN ADI Tarafından, keyfiliği ve hukuksuzluğu böylesine açık, Kaçak Kullanım Bedeli + Per. Sat. Hiz. Bd. + PSH (Say. Oku.) Bd. Adı altında yasal olmayan ilavelerle biz tüketicilerden haraç alırcasına yapılan haksız tahsilatın iptali ile Nisan/2011 tarihinden itibaren yapılan tahsilatın hesaplanarak tarafıma iade edilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. ……../


………/2016

Adı-Soyadı


EK: Elektrik İhbarnamesi sureti                                                                        

İmza
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com