Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak Konut bahar kampanyasına nasıl başvurulur?

Emlak Konut bahar kampanyasına belirtilen 50 projeden daha önce ev satın almış olan kimseler başvurabiliyor. Peki, Emlak Konut bahar kampanyasına nasıl başvurulur?


Emlak Konut bahar kampanyasına dahil edilen projelerden bağımsız bölüm satın alan (konut + ticaret ) ve ödemesi Emlak Konut’a devam eden alıcılar ve (banka kredili satışlar hariç) geçmiş döneme ait borç ve bu borca ilişkin tahakkuk etmiş ve / veya edecek olan gecikme faizi de dahil olmak üzere  alıcıların yazılı talepte bulunması gerkeiyor.


Bu daireleri 30 Haziran 2017 tarihinden önce satın alan kimseler kampanyadan yararlanabiliyor.Bu tarihten sonra daire alan kimseler kampanyadan faydalanamıyor.


Peki, Emlak Konut bahar kampanyasına nasıl başvurulur? Emlak Konut bahar kampanyasına ne zamana kadar başvurulur?


Emlak Konut bahar kampanyasına 31 Mayıs 2018 tarihine kadar başvurulabiliyor. Emlak Konut bahar kampanyası bir dilekçe ile başvurulabiliyor.


Emlak Konut bahar kampanyası başvuru dilekçeleri


Dilekçe -1-


EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İNDİRİM KAMPANYASI KATILIM DİLEKÇESİ (Borcun Tamamının Kapatılması Durumundaki Dilekçe) Tarih: …/…/2018 Şirketinizden ……………………………..……satış koşulu ile satın almış olduğum ………………………………………….. Projesindeki …………. Blok …… kapı numaralı ve …………….. müşteri numaralı bağımsız bölüm için 18/04/2018 – 31/05/2018 tarihleri arasında düzenlenen indirim kampanyasından yararlanmak istiyorum. Bu nedenle söz konusu bağımsız bölümün kapatma tarihindeki güncel borç bakiyesinin tamamını kampanya dönemi (18/04/2018 – 31/05/2018) içerisinde yatıracağımı, istenen evrakları yine kampanya döneminde ilgili yerlere teslim edileceğimi, borç kapamasını anlaşmalı bankalar dışında diğer bankalardan kredi kullanarak kapatmam halinde gerekli ipotek belgelerini dilekçe ekinde teslim edeceğimi, Kampanya döneminde ödeme yapmamam ve vekalet ile birlikte aşağıda belirtilen başvuru evraklarını teslim etmemem halinde bu kampanyadan yararlanamayacağımı, İşbu sözleşme kapsamında benim dışımda başka bir kişi tarafından hesabınıza para yatırıldığının tespit edilmiş olması durumunda bu bedeli de aynı hesaba yatırmanızı, bu konudaki her türlü sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, Emlak Konut GYO A.Ş. nin bu hususta hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, söz konusu bedelin Şirketinize iadesi zarureti hasıl olduğunda ayrıca bir ihtara gerek olmaksızın kayıtsız şartsız bu bedeli faizi ile birlikte Şirketinize iade edeceğimi, Beyan ve taahhüt ederim.


NOT 1) Bağımsız bölüm alıcısının gerçek kişi olması halinde ise ek-1 deki gider pusulasına esas taahhütnameyi imzalayarak teslim edecektir. 2) Bağımsız bölüm alıcısının firma olması halinde ise ayrıca satın almış olduğu ve indirim kampanyasına konu olan bağımsız bölüm için uygulanacak indirim tutarını, Şirketinize fatura ederek ve faturayı istenen evraklar ile birlikte teslim etmek zorundadır.İSTENEN EVRAKLAR 1) Kimlik fotokopisi (Önlü-arkalı ve okunaklı olmalıdır.) 2) Borç kapatma dekontu 3) Site yönetiminden güncel aidat borcu yoktur yazısı. 4) Gider pusulasına esas taahhütname (ek-1) (Gerçek Kişiler Tarafından Doldurulacaktır.) 5) Muvafakatname(ek-2) (bağımsız bölüme farklı kişi ödeme yapması durumunda doldurulacaktır) 6) Şirket yetkililerinin imza sirküleri aslı, Yetki Belgesi aslı ve Vergi levhası fotokopisi. (Tüzel Kişiler) 7) 2 Adet Fotoğraf (6x4 ebadında son 6 ay içerisinde çekilmiş) 8) Tapu Devri için Noter Onaylı Düzenleme Şeklinde Süresiz Vekâletname (ek-3) 9) Kredi kullanılmış ise Banka İpotek evrakları Not: Yukarıda sıralanan evrakların dilekçe ekinde teslim edilmemesi halinde tapu devir işleminin gecikmesi veya yapılamamasında sorumluluk tarafıma aittir.


Ad Soyad / Unvan

İmza

Hesap Sahibinin Adı/Soyadı :……………………………………………………………………

IBAN No : TR………………………………………………………………………………


Dilekçe -2-


EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İNDİRİM KAMPANYASI KATILIM DİLEKÇESİ (Borcun Kısmı Kapatılması Durumunda Doldurulması Gereken Dilekçe) Tarih: …/…/2018 Şirketinizden ……………………………..…………… satış koşulu ile satın almış olduğum ………………………………………….. Projesindeki …………. Blok …… kapı numaralı ve …………….. müşteri numaralı bağımsız bölüm için 18/04/2018–31/05/2018 tarihleri arasında düzenlenen indirim kampanyasından yararlanmak istiyorum. Bu nedenle söz konusu bağımsız bölümün kapatma tarihindeki güncel borç bakiyesinin tamamını kampanya dönemi (18/04/2018–31/05/2018) içerisinde yatıracağımı, istenen evrakları yine kampanya döneminde ilgili yerlere teslim edileceğimi, borç kapamasını anlaşmalı bankalar dışında diğer bankalardan kredi kullanarak kapatmam halinde gerekli ipotek belgelerini dilekçe ekinde teslim edeceğimi, Kampanya döneminde ödeme yapmamam ve vekalet ile birlikte aşağıda belirtilen başvuru evraklarını teslim etmemem halinde bu kampanyadan yararlanamayacağımı,


İşbu sözleşme kapsamında benim dışımda başka bir kişi tarafından hesabınıza para yatırıldığının tespit edilmiş olması durumunda bu bedeli de aynı hesaba yatırmanızı, bu konudaki her türlü sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, Emlak Konut GYO A.Ş. nin bu hususta hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, söz konusu bedelin Şirketinize iadesi zarureti hasıl olduğunda ayrıca bir ihtara gerek olmaksızın kayıtsız şartsız bu bedeli faizi ile birlikte Şirketinize iade edeceğimi,


Beyan ve taahhüt ederim.


NOT 1) Bağımsız bölüm alıcısının gerçek kişi olması halinde ek-1 deki gider pusulasına esas taahhütnameyi imzalayarak teslim edecektir. 2) Bağımsız bölüm alıcısının firma olması halinde ise satın almış olduğu ve indirim kampanyasına konu olan bağımsız bölüm için uygulanacak indirim tutarını, Emlak Konut GYO A.Ş.’ye fatura düzenleyerek ilgili faturayı da diğer evraklar ile birlikte teslim etmek zorundadır.


İSTENEN EVRAKLAR 1) Kimlik fotokopisi (Önlü-arkalı ve okunaklı olmalıdır.) 2) Ödemeye İlişkin Dekont 3) Site yönetiminden güncel aidat borcu yoktur yazısı. 4) Gider pusulasına esas taahhütname (ek-1) (Gerçek Kişiler Tarafından Doldurulacaktır.) 5) Muvafakatname (ek-2) (bağımsız bölüme farklı kişi/kişilerin ödeme yapması durumunda doldurulacaktır.) 6) Şirket yetkililerinin İmza Sirküleri aslı, Yetki Belgesi aslı ve Vergi Levhası fotokopisi. (Tüzel Kişiler) 7) Kredi kullanılmış ise Banka İpotek evrakları 8) Not 2 de belirtilen fatura (firmalar)


Not: Yukarıda sıralanan evrakların dilekçe ekinde teslim edilmemesi halinde tapu devir işleminin gecikmesi veya yapılamamasında sorumluluk tarafıma aittir.


Ad Soyad / Ünvan

İmza

İrtibat Tel : 0 (_ _ _) _ _ _ _ _ _ _ / 

0 (_ _ _) _ _ _ _ _ _ _