Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak sektöründe torba yasa düzenlemesi!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM'ye sevkedilen ve "torba yasa" hakkında açıklamalarda bulundu. Yasa kapsamında emlak sektöründe bazı düzenlemelere yer verildi.


Torba Yasa kapsamında  emlak sektöründe bazı düzenlemeler yapıldı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM'ye sevkedilen ve "torba yasa" olarak bilinen "Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın" içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu. 


1-Emlak vergisine sınır

Ağbal, belediyelerin yaptığı aşırı artışlara karşı vatandaşı korumak için tavan uygulamasına geçileceğini de ifade ederek, 2017 yılında bütün belediyelerin, arsa ve arazilerin emlak vergisine esas kıymetlerini komisyonlar vasıtasıyla yeniden belirlediğini anımsattı. Belirlenen bu kıymetlerin, gelecek sene vatandaşların ödeyeceği emlak vergisi hesabında kullanılacağını aktaran Ağbal, "Aşırı, astronomik olarak belirlenen kıymetlerin önüne geçmek için 2017 yılında arsa veya arazi değeri neyse 2018 yılı için yapılacak değer artışı hiçbir şekilde bu değerin yüzde 50'sini geçemeyecek şekilde yasal düzenleme yapılmaktadır." ifadelerini kullandı. 


2-Arazi toplulaştırma projeleri hızlandırılacak

Arazi̇ toplulaştırma projeleri̇ni̇n hızlandırılması amacıyla önemli̇ düzenlemeler yapıldığını vurgulayan Ağbal, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bu projelerin uygulanması esnasında süreci hızlandırmak için yeni yetkiler verildiğini ve yapılan işlemler üzerindeki vergilerin kaldırıldığını bildirdi.


Ağbal, madenci̇li̇ği̇n geli̇şmesi̇ ve maden sahalarının etki̇n kullanımını sağlamak amacıyla önemli̇ deği̇şi̇kli̇kler yapıldığına işaret ederek, maden ruhsatlandırma işlemleriyle ilgili ÇED raporu hazırlanmasında kamu kurumlarının 3 ayda işlemlerini bitireceklerini, belirli hallerde ÇED raporunun aranmaması hususunun düzenlendiğini kaydetti. 


3-Turizm yatırımcısına imkan

Ağbal, turizm yatırımcılarına büyük bir fırsat getirildiğine işaret ederek, turizm yatırımcılarının kira sürelerini 49 yıla uzatabileceklerini, isterlerse tesislerin olduğu yerleri satın alabileceklerini ifade etti. Turizm işletmelerinin, Hazineden aldıkları sahillerdeki yerlerde otel yatırımı yaptığını anımsatan Naci Ağbal, şunları kaydetti:


"Hazineden alırken 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilmiş ancak şimdi görüyoruz ki bunların birçoğunun süresi bitmek üzere. Beş yıl, on yıl süresi kalan işletmeler var. Bu işletmelerimiz buralarda yatırım yapmak istiyor. Bankalardan kredi kullanmak istiyorlar, süre çok az kalınca bu imkanları kullanamıyorlar. Hükümet olarak turizm sektörünün içinde bulunduğu durumu da dikkate alarak bu işletmelerimize bir imkan getirmek istedik. Bu düzenleme yasalaşırsa, 49 yıllık kira süresinin bitimine ne kadar kalırsa kalsın yeniden kira süresini 49 yıla tamamlayacağız. Yatırımcımız isterse, bu yeri bedelini ödeyip satın da alabilecek. Böylece ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayan bu turistik tesislerde yeni yatırımlar yapılacak, Türk turizmi kazanacak."


Maliye Bakanlığından irtifak hakkıyla yer kiralayanların, bu yerleri satın almak istediklerinde en fazla 2 yıl vadeyle ödeme yaptıklarını belirten Ağbal, süreyi 5 yıla uzatacaklarını kaydetti. Ağbal, Hazine taşınmazlarında izinsiz yapılan binaların sahiplerine, belediyeler üzerinden satıldığına işaret ederek, "Mevcut düzenlemede bu yapıların 19 Temmuz 2003'ten önce yapılmış olması gerekmektedir. Yapılan düzenlemeyle bu tarih 31 Aralık 2009'a çekiliyor." değerlendirilmesinde bulundu.


4-Bazı kamu lojmanları satışa çıkarılacak

Tasarı, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a yeni düzenlemeler de ekliyor.


Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, döner sermayelerin, fonların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç özel kanunla kurulmuş diğer kamu idarelerinin, KİT'lerin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müesseselerinin ve sermayesinin yüzde 50'den fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar ve şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan kamu konutlarından 10 yılını dolduranlar, ekonomiye kazandırılacak.


Buna ilişkin her türlü iş ve işlemin yürütülmesinde mahalli idarelere ait konutlar için ilgili idareler, diğerleri için Maliye Bakanlığı yetkili olacak.


Konutlar, Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ihaleyle satılacak.


Taşınmazların satışından elde edilen gelirler, genel bütçeli idarelerde ilgili idarenin merkez muhasebe birimi hesaplarına aktarılacak ve özel gelir kaydedilecek.


Özel gelir kaydedilen bu tutar karşılığında idarenin yatırım bütçesine öncelikle personelinin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili olacak.


İdareler bu gelirleri, öncelikle personelinin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ödenek eklemek suretiyle kullanılacak.


İhale yapıldığı tarihte görev, sıra ve hizmet tahsisli ve kat mülkiyeti kurulan kamu konutlarında oturanlar, ikamet ettikleri kamu konutunu öncelikli olarak satın alma hakkına sahip olacak.


İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından, peşin veya 4 yıla kadar kanuni faiziyle taksitli ödenebilecek. Peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanacak. Lojmanda oturan, almak istememesi halinde konutu 2 ay içerisinde boşaltacak.


Tasarı, Hazineye ait olup, belediye mücavir alan sınırları içinde tarımsal amaçlı kullanılan arazilerin kullanıcılarına doğrudan satışının önü açıyor. Satın alınan araziler sadece tarımsal amaçlı kullanılabilecek.


Bu araziler, rayiç bedelin tamamı üzerinden doğrudan satılacak. Rayiç bedelin taksitle ödenmesi halinde, bu bedelin yüzde 20'si en geç üç ay içinde, kalanı ise en fazla 5 yılda 10 eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenecek.


Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup, Maliye Bakanlığınca tespit edilen ve üzerinde yapı olan Hazineye ait taşınmazların öncelikle yapı sahiplerine satılması ya da belediyeye bedelsiz devredilmesi öngörülüyor. Bunun için, yapının 19 Temmuz 2003'ten önce yapılmış olması şartı 31 Aralık 2009'a çekiliyor.