Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak ve çevre temizlik vergisi için son 4 gün!

Emlak ve çevre temizlik vergisi senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. 30 Kasım'da sona erecek emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksitleri için son 4 gün bulunuyor...


Emlak ve çevre temizlik vergisi için son 4 gün!

Türkiye sınırları içerisinde yer alan gayrimenkuller için bazı vergilerin mükellefleri tarafından ödenmesi gerekiyor. Emlak ve çevre temizlik vergisi de bu vergilerin başında geliyor.


Aynı dönemlerde ödenen bu iki vergi de senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. 30 Kasım'da sona erecek emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksitleri için son 4 gün bulunuyor.


Ancak bu iki vergiyi birbirinden ayıran bazı esaslar da bulunuyor. Emlak ve çevre temizlik vergisi esasları şu şekilde sıralanıyor:


Emlak vergisi mükellefi:

Bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenlerdir. Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar.


Çevre temizlik vergisi mükellefi:

Çevre ve temizlik vergisi, mesken, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için ödeniyor. Arsa ve araziler için çevre ve temizlik vergisi ödenmiyor. Verginin mükellefi taşınmazın kullanıcısı oluyor.


Emlak vergisi ödeme yeri:

Emlak vergisi ödemeleri ilçe belediyesine yapılıyor.


Çevre temizlik vergisi ödeme yeri:

Çevre temizlik vergisi ödemeleri de ilçe belediyesine yapılıyor. Ancak meskenlerin çevre temizlik vergisi su faturalarına yansıtılıyor.