Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak ve çevre temizlik vergisi için son 5 gün!

Taşınmaz mal sahipleri ile kullanıcıları tarafından ödenmesi gereken emlak ve çevre temizlik vergisi için son 5 gün kaldı. Mükelleflerin bu süre içinde ödeme yapmaları gerekiyor...


Emlak ve çevre temizlik vergisi için son 5 gün!

Emlak ve çevre temizlik vergisi için ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım'a kadar devam ediyor. Hala taksit ödemesini gerçekleştirmeyen mükelleflerin önünde son 5 günü bulunuyor. Bu süre içerisinde ödemelerin yapılması gerekiyor. Aksi halde mükellef, vergi cezası ile karşılaşabiliyor.


Verginin ödenmemesi halinde gecikme zammı uygulanıyor. Ödemenin geciktiği her ay için yüzde 1.40 oranında “emlak vergisi gecikme zammı” alınıyor. Örneğin emlak vergisi borcunuzun 150 TL olduğunu düşünelim gecikmenin yaşandığı her ay için 2,10 TL gecikme zammı uygulanacak.


Aynı dönemlerde ödenen bu iki vergiyi birbirinden ayıran bazı özellikler bulunuyor. Emlak vergisini gayrimenkul sahibi öderken, çevre temizlik vergisini ise taşınmazın kullanıcısı ödüyor.


Meskenlerin çevre temizlik vergisi su faturasına yansıtılıyor. Faturanın ödenmesi ile vergi de ödenmiş oluyor.


Ancak bu istisna dışında kalan, işyerlerinin çevre temizlik vergisi ile diğer tüm taşınmaz malların emlak vergisi bağlı olunan ilçe belediyesinde ödeniyor.


Emlak vergisi bedeli; taşınmazın kayıtlı değeri üzerinden emlak vergisi oranlarının hesaplanması ile bulunuyor. Büyükşehir belediyelerinde emlak vergisi yüzde 100 zamlı olarak uygulanıyor.


Çevre temizlik vergisi ise, bina derecelerine göre belirleniyor.