Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerinde son 5 gün!

Her sene taşınmaz mal sahiplerinin ödemeleri gereken vergiler arasında emlak ve çevre temizlik vergisi bulunuyor. Bu vergiler aynı dönemlerde ilçe belediyelerine ödeniyor.


Her sene taşınmaz mal sahiplerinin ödemeleri gereken vergiler arasında emlak ve çevre temizlik vergisi bulunuyor. Bu vergiler aynı dönemlerde ilçe belediyelerine ödeniyor.


Vergi ödemesi Mart, Nisan ve Mayıs ayları ile Kasım ayı olmak üzere 2 taksitte yapılıyor. Buna göre vergilerin ikinci taksitleri için önümüzde son 5 gün bulunuyor.


Bina ve arazi emlak vergisi mükellefiyeti; 

a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,

b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi,

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,

Takip eden bütçe yılından itibaren başlıyor.


Örneğin bu sene taşınmaz mal satın alan kimseler emlak vergisi ödemelerine 2017 yılında başlıyor.


Çevre ve temizlik vergisi mükellefiyeti, taşınmazın kullanılmaya başlandığı tarihten itibaren başlıyor. Çevre ve temizlik vergisi mükellefiyeti, taşınmazın bazı nedenlerden dolayı kullanımının sonlanması halinde bitiyor. Örneğin taşınmazın satılması, kiraya verilmesi ya da tanışma hali.


Çevre ve temizlik vergisi mesken ve işyerlerinde farklı şekilde ödeniyor. Meskenlerde su faturasına yansıtılan ve fatura dahilinde ödenen verginin işyerleri için belediyeye gidilerek ödenmesi gerekiyor


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com