Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisi 2016 yılı son ödeme tarihi!

Emlak vergisi, 1319 sayılı Kanun hükümlerine tüm taşınmaz mallar için ödeniyor. Bu vergiyi varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler ödüyor.


Emlak vergisi, 1319 sayılı Kanun hükümlerine tüm taşınmaz mallar için ödeniyor. Bu vergiyi varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler ödüyor.


Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar.


Emlak vergisi senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. Bu seneye ait verginin ilk taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödenmişti. Verginin ikinci taksiti ise Kasım ayında ödeniyor.


Emlak vergisi için ödenecek bedel taşınmazın kayıtlı değeri üzerinden emlak vergisi oranlarının hesaplanması ile bulunuyor. Büyükşehir belediyelerinde emlak vergisi yüzde 100 zamlı olarak uygulanıyor.


Emlak vergisi 2016 yılı son ödeme tarihi 30 Kasım olup, mükelleflerin bu tarihi aşmaları halinde aylık vergi cezası da ödemeleri gerekiyor.


Verginin ödenmemesi halinde gecikme zammı uygulanıyor. Ödemenin geciktiği her ay için yüzde 1.40 oranında “emlak vergisi gecikme zammı” alınıyor. Örneğin emlak vergisi borcunuzun 150 TL olduğunu düşünelim gecikmenin yaşandığı her ay için 2,10 TL gecikme zammı uygulanacak.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com