Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisi beyannamesi için son 1 hafta!

Vergi için öncelikle beyanname verilmesi gerekiyor. Ancak bu beyanname her sene değil, belli durumlarda veriliyor.Emlak vergisi beyannamesi için son 1 hafta bulunuyor...


Emlak vergisi beyannamesi için son 1 hafta!


Türkiye sınırları içerisinde yer alan taşınmaz mallar için 1319 sayılı kanun gereğince emlak vergisi ödenmesi gerekiyor. Emlak vergisi gayrimenkul sahipleri tarafından belli dönemlerde ödeniyor.


Vergi için öncelikle beyanname verilmesi gerekiyor. Ancak bu beyanname her sene değil, belli durumlarda veriliyor.


Emlak vergisi beyannameleri taşınmaz malın bağlı olduğu ilçe belediyesine veriliyor. Belediyede emlak vergisi beyannamesi formu doldurulabiliyor.


Bina ve arazi vergisi mükellefiyeti; 1319 sayılı kanunun 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,


Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi, Muafiyetin sukut ettiği tarihi, takip eden bütçe yılından itibaren başlıyor.


2015 yılında taşınmaz mal satın alan kimselerin emlak vergisi beyannamesi vermeleri için son 1 hafta bulunuyor.




Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com