Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisi beyannamesi için son 10 gün!

2015 yılında taşınmaz satın alan ve henüz beyanname vermemiş kimselerin önünde son 10 günü bulunuyor. Yıl sonuna kadar beyannamelerin ilçe belediyesine verilmesi gerekiyor...


Emlak vergisi beyannamesi için son 10 gün!


1319 sayılı kanun gereğince Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm taşınmaz mallar için emlak vergisi ödenmesi gerekiyor. Verginin mükellefi taşınmazın sahibi oluyor.

 

Vergi için öncelikle emlak vergisi beyannamesi veriliyor. Ancak vergi beyannamesi her sene değil, belli dönemlerde veriliyor. Emlak vergisi beyannamesinin hangi dönemlerde verilmesi gerektiği şu şekilde açıklanıyor:


1319 sayılı kanun esasları:

Bina ve arazi vergisi mükellefiyeti; 1319 sayılı kanunun 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,


Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi, Muafiyetin sukut ettiği tarihi, takip eden bütçe yılından itibaren başlıyor.


Taşınmaz malın bir başkasına satılması halinde verginin yeni mükellefi de alıcı oluyor. Ancak satışın yapıldığı seneye ait borç eski gayrimenkul sahibinin oluyor.


Yukarıdaki esaslara göre 2015 yılında taşınmaz satın alan ve henüz beyanname vermemiş kimselerin önünde son 10 günü bulunuyor. Yıl sonuna kadar beyannamelerin ilçe belediyesine verilmesi gerekiyor.


Emlak vergisi beyannamesi boş örneği 2015..


.................  BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

.................  İL-İLÇE-BELDE


Emlak Vergisi Sicil No: ................. 

Vergi Kimlik Numarası: .................


MÜKELLEFİN

Soyadı

Adı (Kurum İse Unvanı)

Baba Adı

Doğum Yeri/Tarihi

Nüfusa K. Olduğu Yer

Uyruğu

Cilt No

Aile Sıra No

Sıra No


İKAMET ADRESİ

Mahalle/Semt

Cadde/Sokak

Kapı No

Dire No

İl - İlçe


İŞYERİ ADRESİ

Mahalle/Semt

Cadde/Sokak

Kapı No

İl-İlçe

Telefon


TABLO II-BİNA BİLDİRİMİ

BİNAYA  AİT BİLGİLER

1. Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde ise Belediyenin adı 

2. Bulunduğu köy veya mahallenin adı

3. Cadde veya sokağı (değer bakımından farklı bölgede ise farklı bölgenin adı)

4. Kapı ve Daire No

5. Tapuda kayıtlı olduğu;

Pafta No          :

Ada/Parsel No:

Cilt/Sahife No  :

6. Binanın arsasının alanı (m2)

7. Binaya ait arsa payının oranı ve metrekaresi

8. İNŞAATIN TÜRÜ (Çelik-Betonarme Karkas, Yığma-Yarı Yığma, Ahşap, Taşduvarlı-Çamurlu, G.kondu, Basit)

9. İnşaatın sınıfı (lüks,birinci, ikinci, üçüncü, basit)

10. Kullanış şekli (Mesken, İşyeri,Depo, Fabrika, Hastane, Okul vs.)

11. İnşaatın bitim tarihi

12. İktisap tarihi

13. Kısıtlılık hali varsa başlangıç tarihi 

14. Varsa muafiyetin başlangıç yılı ve uygulama süresi

15. Bina hisseli ise hisse nispeti

16. Binanın dıştan dışa yüzölçümü (m2) (Hisseli ise hisseye isabet eden yüzölçümü)

17. Kaloriferli olup olmadığı

18. Asansörlü olup olmadığı


Tarih 

İmza

...../..../20...
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com