Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisi beyannamesi ne zaman verilir 2017?

Emlak vergisi mükellefiyeti için maliklerin bir seferliğine mahsus emlak vergisi beyannamesi vermesi gerekiyor. Peki, emlak vergisi beyannamesi ne zaman verilir 2017?


1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince, Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm gayrimenkuller için emlak vergisi ödenmesi gerekiyor.


Emlak vergisini taşınmazın sahipleri ödüyor. Kanunen Bina ve arazi vergisi mükellefiyeti; 


a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,


b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi,


c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi, takip eden bütçe yılından itibaren başlıyor.


Emlak vergisi mükellefiyeti için maliklerin bir seferliğine mahsus emlak vergisi beyannamesi vermesi gerekiyor. Peki, emlak vergisi beyannamesi ne zaman verilir 2017?


Emlak vergisi beyannamesi ne zaman verilir 2017?

Emlak vergisi beyannamesi satın alımın gerçekleştiği senenin sonuna kadar veriliyor. Dolayısı ile emlak satın alıp henüz beyanname vermemiş olan kimselerin önünde son 20 gün bulunuyor.


Emlak vergisi 2017 beyannameleri 31 Aralık 2017 tarihine kadar veriliyor. Beyannameler ilçe belediyesine veriliyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com