Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisi cezasına af!

"Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi" kapsamında yapılandırılan alacakların kapsamı genişletildi. Kanun kapsamında emlak vergisi cezaları da alınmayacak..


"Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi" kapsamında yapılandırılan alacakların kapsamı genişletildi. Yapılandırma başvuruları, 30 Haziran da dahil, bu tarihten önceki dönem borçları için yapılacak.


2016 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının, belli bir ödeme planı kapsamında ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının tamamının tahsili yapılmayacak.


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi


Teklif ile, özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkânı getirilmesi, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi, vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması, işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hâle getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların, Kanunun öngördüğü şartlar dâhilinde ödeyemeyen borçlulara yeniden bir hak verilerek kamu alacaklarının tasfiyesi öngörülmektedir.


Kanun teklifinin tam metni için tıklayın