Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisi cezasında uzlaşma!

Emlak vergisi cezaları için uzlaşma sağlanabiliyor. Peki, emlak vergisi cezasında uzlaşma nasıl olur?


Uzlaşmanın kapsamına belediyelerce ikmalen, re’sen veya idarece tarh ve tebliğ edilen vergi, resim ve harç asılları ve cezaları giriyor. Belediyelerin uzlaşma kapsamına giren gelirleri arasında emlak vergisi de bulunuyor.


Peki, emlak vergisi cezasında uzlaşma nasıl yapılır? Uzlaşma için nasıl başvuruda bulunulur?


Uzlaşma talebinin, mükellef veya ceza muhatabı tarafından bizzat veya resmi vekaletnamesini haiz vekili; tüzel kişiler, küçükler, kısıtlılarla vakıflar veya cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunların kanuni temsilcileri tarafından yetkili uzlaşma komisyonuna dilekçe  ile  yapılması gerekiyor.


Uzlaşma talebinin, vergi/ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekiyor.


Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezalar;


a) Uzlaşma vaki olduğu takdirde buna ilişkin düzenlenen ve tebliğ olunan uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme zamanlarından önce tebliğ edilmişse kanuni ödeme zamanlarında; ödeme zamanları kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmişse ödeme süreleri geçmiş olanlar uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde;


b) Uzlaşma vaki olmadığı takdirde, vergi mahkemesinde dava açma dolayısıyla 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinin 3 numaralı fıkrası  gereğince tahsili durdurulan vergilerden taksit süreleri geçmiş olanlar, vergi mahkemesi kararına göre hesaplanan vergiye ait ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde, ödenir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com