Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisi geçici muafiyet nedir?

Emlak vergisinde 1319 sayılı kanun gereğince muafiyetler de uygulanıyor. Peki, emlak vergisi geçici muafiyet nedir?


Emlak vergisi, tüm taşınmaz mal sahipleri tarafından her sene ödenmesi gereken bir vergi oluyor. Bu vergi senede iki eşit taksit halinde ilçe belediyesine ödeniyor.


Ne kadar vergi ödeneceği ise taşınmazın türüne ve değerine göre belirleniyor. Ayrıca büyükşehirde emlak vergisine yüzde 100 zam uygulanıyor.


Vergide kanun gereğince muafiyetler de uygulanıyor. Peki, emlak vergisi geçici muafiyet nedir?


Yeni inşa edilen binalardan konut alan mükelleflere, emlak vergisi için beş yıl süre ile  “geçici muafiyet” uygulanıyor. 


Emlak Vergisi Kanunu’nun 5. maddesine göre, yeni inşa edilen binalardan konut alanlarda, iktisap tarihini izleyen 5 yıl boyunca, konutun emlak vergisi değerinin 1/4’ü, beş yıl süre ile emlak vergisinden muaf tutuluyor.


Emlak vergisi geçici muafiyet dilekçesi..


........... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

                                                

.../.../.....

 Konu: Emlak vergisi muafiyeti


 

...... mahallesi, ........ sokak , ......... Yapıları ......... blok ... Daire adresinde bulunan ve Belediye başkanlığınıza  ....... Emlak Sicil Numarası ile kayıtlı meskenin  sahibiyim.


Şu an sahibi olduğum bina ..../..../...... tarihinde tamamlanmış ve bu husus Emlak Vergisi Beyannamesi ile beyan edilmiştir.

 

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun “Geçici Muaflıklar” Başlıklı 5. maddesinin (a) fıkrası “Mesken olarak kullanılan bina veya apartman dairelerinin, 2.500 Yeni Türk Lirasından az olmamak üzere vergi değerinin 1/4 ü, inşalarının sona erdiği yılı takibeden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır” şeklindedir.

 

V.U.K’nun 119/5 -  122. maddeleri uyarınca tarafımca yapılan bu yazılı bildirime istinaden aynı kanunun 120. maddesi uyarınca Belediye Başkanlığınızca Düzeltilerek tarafıma nakten veya mahsuben iade edilmesi gerekmektedir. 

 

Yukarıdaki açıklamalarım ışığında,

 

........... tarihinde ............... makbuz no ile tarafımca fazla ve yersiz ödenen .... yılı Emlak Vergisi 1. taksidinin fazla tutarlarının yukarıdaki kanun hükmü gereğince nakten ve/veya .... yılı Emlak Vergisi 2.. taksidinden mahsuben iadesi hususunu bilgilerinize sunarım.   

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com