Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisi iade dilekçesi 2017!

Emlak vergisinde 200 metrekareden büyük olmayan tek meskene sahip kimseler ödedikleri vergiyi geri alabiliyor. İşte emlak vergisi iade dilekçesi 2017..


Emlak vergisinde 200 metrekareden büyük olmayan tek meskene sahip emekliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri, engelliler, ev hanımları ve işsizler emlak vergisi ödemelerinden muaf tutuluyor. 


Muaf olduğundan habersiz bir şekilde vergiyi ödeyen kimseler belediyeden ödedikleri verginin geri ödemesini isteyebiliyor. Peki, emlak vergisi iadesini nasıl alınır?


14 Mayıs 2014 Tarih ve 53210 sayılı özelge ile belediyelerin geriye dönük 5 yıla ait Emlak vergisi iadelerinin yapılması gerektiğini açıkladı. Buna göre fazladan ödenen emlak vergisi idaleri için bir dilekçe ile belediyeye müracaat edilmesi yeterli oluyor.


Emlak vergisi iade dilekçesi 2017


Tarih : ..../.../....

.........................BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 

Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını ve geriye dönül iadesini talep ediyorum.


- Hiçbir gelirim bulunmamaktadır.

-Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır.

- Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.


Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.

 

ADRES:                                                                                

MÜKELLEF                                

Adı  ve Soyadı

(İmza)

 

GAYRİMENKULÜN:

Bina Vergisi Sicil No:...............................

Belediyenin Adı   :........................

Mahallesi     :.......................

Cadde ve Sokağı     :.................

No:     :.............

 

Pafta No:                                          

Ada No:                                      

Parsel No:

...................                                     

...................                                

........................

 


EKLER

1) Vergi mükellefiyetinin bulunmadığına dair belge.

2) T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinden alınan ve aktif sigortalı olmadığını gösterir belge.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com