Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisi iadesi dilekçesi örneği 2018!

Emlak vergisi iadesi almak isteyen ev sahipleri belediyeye bir dilekçe ile müracaat edebiliyor. İşte emlak vergisi iadesi dilekçesi örneği 2018..


Emlak vergisinde tek mesken sahipleri için muafiyet uygulaması bulunuyor. Muafiyetten habersiz bir şekilde ödenen emlak vergisi bedelleri geriye dönük 5 yıl için iade alınabiliyor. Emlak vergisi iadesi için bir dilekçe ile belediyeye müracaat ediliyor.Belediyeye yapılan müracaat sonrasında, emlak vergisi biriminin düzeltme yapmaması ya da 60 gün içinde verilen dilekçeye yanıt vermemesi halinde, Belediye Başkanlığı’na hitaben şikayet yolu ile yeniden düzeltme dilekçesi verilebiliyor. Belediye Başkanlığının da olumsuz yanıt vermesi ya da 60 gün içinde yanıt vermemesi halinde, 30 gün içinde vergi mahkemesine dava açılabiliyor.Kimler emlak vergisinden muaf olabiliyor?Emlak vergisinde bazı ev sahipleri sıfır oranlı muafiyet uygulamasından yararlanabiliyor. 200 metrekareyi geçmemek kaydıyla tek meskene sahip, bir tek meskeni olup da intifa sahibi olanlar, emekliler, hiçbir geliri olmayanlar, ev hanımları, şehit yakınları, dul ve yetimler ile gaziler emlak vergisinden muaf olabiliyor. Emlak vergisi iadesi dilekçesi örneği 2018Tarih : ..../.../....


.........................BELEDİYE BAŞKANLIĞINA


 

Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını, ödemiş olduğum vergi bedellerinin tarafıma iade edilmesini talep ediyorum.


- Hiçbir gelirim bulunmamaktadır.

-Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır.

- Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.


Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.


ADRES:     

MÜKELLEF                                

Adı  ve Soyadı

(İmza)GAYRİMENKULÜN:


Bina Vergisi Sicil No:...............................

Belediyenin Adı   :........................

Mahallesi     :.......................

Cadde ve Sokağı     :.................

No:     :.............

Pafta No: .............                                          

Ada No:  .............                                    

Parsel No: .............


EKLER


1) Vergi mükellefiyetinin bulunmadığına dair belge.

2) T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinden alınan ve aktif sigortalı olmadığını gösterir belge.

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com