Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisi için son 10 gün!

Taşınmaz mal sahiplerinin ödemek ile mükellef olduğu emlak vergisinde 2. taksit ödemeleri devam ediyor. Vergi takvimine göre emlak vergisi için son 10 gün kaldı...


Emlak vergisi için son 10 gün!

Emlak vergisi, Türkiye sınırları içinde bulunan binalar ve araziler için 1319 sayılı Kanun hükümlerine göre ödeniyor. Vergiyi taşınmaz malın kullanıcısı değil, sahibi ödemek ile mükellef oluyor.


Bina ve arazi vergisi mükellefiyeti; kanundaki 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,

Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi,

Muafiyetin sukut ettiği tarihi, takip eden bütçe yılından itibaren başlıyor.


Taşınmaz mal sahipleri, satışın gerçekleştiği sene belediyeye bildirim veriyor. Ödemelere ise bir sonraki sene içerisinde başlıyor.


Vergi ödemeleri taşınmaz malın bağlı olduğu belediyeye yapılıyor. Taşınmazın bir başka şehirde yer alması halinde ödemeler tüm belediyelerden ya da internet üzerinden online bir şekilde sağlanabiliyor.


Senede iki eşit taksit halinde ödenebilen emlak vergisinde ilk taksitler; Mart, Nisan ve Mayıs aylarında; İkinci taksitler ise Kasım ayın içerisinde veriliyor. Buna göre 2015 yılı emlak vergisi için son 10 gün kaldı.


Ödemeyi zamanında yapmayan kimselere gecikmenin yaşandığı her ay için yüzde 1.40 oranında “emlak vergisi gecikme zammı” alınıyor. Örneğin emlak vergisi borcunuzun 150 TL olduğunu düşünelim gecikmenin yaşandığı her ay için 2,10 TL gecikme zammı alınacak.