Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi!

Emlak Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifi TBMM Komisyonu'na verildi. İşte Kanun teklifinin metni..


Emlak Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifi TBMM Komisyonu'na verildi. Teklif ile, tahsil edilen emlak vergisi tutarının yüzde onunun, tahsilatın yapıldığı mahalle muhtarlığına ödenek olarak aktarılması amaçlanıyor.


Emlak Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi


Madde 1- 29/07/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir:


Ek Madde 3- Her mahalleden tahsil edilen emlak evrgisi meblağının yüzde 10'u, tahsilatın yapıldığı mahallenin muhtarlığına ödenek olarak aktarılır.


Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen bir yıl içinde İşişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.


Madde 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.