Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisi kira gelirinden düşülür mü?

Elde edilen gelirin sınırı aşması halinde ise, beyanname sürecinde kimi giderler indirilerek vergi için ödenecek bedel düşürülebiliyor. Peki, emlak vergisi kira gelirinden düşülür mü?


Kira gelir vergisi dönemi Mart ayı itibariyle başladı. Mükellefler vergi borçlarını ayın 31'ine kadar ödeyebilecek. Vergiyi konutaa 3 bin 600 TL, işyerinde ise 29 bin TL'den az geliri olanlar ödemeyecek.


Buna karşın elde edilen gelirin sınırı aşması halinde ise, beyanname sürecinde kimi giderler indirilerek vergi için ödenecek bedel düşürülebiliyor. 


Peki, hangi giderler kira gelirinden düşürülebilir? Emlak vergisi kira gelirinden düşülür mü?


Emlak vergisi, brüt kira tutarından indirilecek gerçek giderler kapsamında emlak vergisi de yer alıyor. Diğer düşürülebilecek giderler şu şekilde sıralanıyor:


Gerçek gider yönteminin seçilmesi indirilecek giderler:

1- Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen; aydınlatma,ısıtma, su ve asansör giderleri,

2- Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile mütenasip olan idare giderleri,

3- Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,

4- Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin %5′i (iktisap bedelinin %5′i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2003 yılından önce iktisap edilen konutlar için bu indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.),

5- Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen, emlak vergisi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

6- Amortismanlar,

7- Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

8- Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,

9-Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kirayla oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli [Dar mükelleflerinki yurtdışında işçi olarak çalışan Türk vatandaşlarımız da dar mükellef kapsamındadır yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri hariç],

10- Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com