Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisi muafiyet dilekçesi!

Emlak vergisinde meskenler için sıfır oranlı emlak vergisi uygulaması da bulunuyor. Emlak vergisinden muaf olunabilmesi için aranan koşulları taşıyan kimselerin dilekçe ile belediyeye müracaat etmeleri gerekiyor...


Emlak vergisi muafiyet dilekçesi!

1319 Sayılı kanun gereğince, Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm taşınmaz mallar için emlak vergisi ödemesi yapılması zorunlu oluyor. Vergiyi taşınmaz malın sahibi ödüyor.


Emlak vergisi bedeli, taşınmaz malın değeri üzerinden hesaplanıyor. Konutların vergi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2; büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1 olarak hesaplanıyor. 


İşyeri, dükkan emlak vergisi oranı büyükşehirde binde 4, büyükşehir olmayan belediyede ise binde 2 olarak uygulanıyor.


Arsa ve arazilerde ise vergi oranları şu şekilde; Büyükşehirdeki bir arazinin vergi oranı binde 2, büyükşehirde olmayan bir arazinin vergi oranı binde 1; Büyükşehirdeki bir arsanın vergi oranı binde 6, büyükşehirde olmayan bir arsanın vergi oranı binde 3 oranı ile vergi hesabı yapılıyor.


Ayrıca; emlak vergisinde meskenler için sıfır oranlı emlak vergisi uygulaması da bulunuyor. Emlak vergisinden muaf olunabilmesi 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip olmak gerekiyor.


Ayrıca tek meskenin yanı sıra herhangi bir yazlık, dağ evi gibi bir başka meskene sahip olmamak gerekiyor. Tek mesken şartını yerine getiren geliri olmayan kimseler ile bir başka işte çalışmayan emekliler vergiden muaf olabiliyor. Muafiyet için belediyeye bir dilekçe ile müracaat ediliyor. Peki, emlak vergisi muafiyet dilekçesi nasıl yazılır?


Emlak vergisi muafiyet dilekçesi örneği:


TEK MESKENİ OLAN ( İNTİFA HAKKINA SAHİP OLANLAR DAHİL ) EMEKLİLERE, DUL VE YETİMLERE AİT FORM


TARİH …./…./….


T.C.

............ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NEEmlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.


Gelirim münhasıran aşağıda belirtilen sosyal güvenlik kurumundan aldığım aylıklar ibarettir.


Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskenimin dışında başka meskenim bulunmamaktadır.


Bu meskenim muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.


Yukarıda  bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.


ADRES                                                          MÜKELLEF

                                                               Adı ve Soyadı

( İMZA)


GAYRİMENKULÜN :


Bina Vergisi Sicil No: ………………………….

Belediyenin Adı        : ………………………….

Mahallesi                  : ………………………….

Cadde ve Sokağı      : …………………………..

Kapı ve Daire No     : ………………………….

                

Pafta No                                

Ada No                           

Parsel No


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com