Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisi muafiyeti 2017!

Emlak vergisinde mesken sahipleri için muafiyet uygulaması bulunuyor. İşte emlak vergisi muafiyeti 2017 şartları..


Her sene iki eşit taksit halinde ödenen emlak vergisinde mesken sahipleri için muafiyet uygulaması bulunuyor. 1319 sayılı kanun gereğince, geliri olmayan ve 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip; ev hanımları, şehitlerin dul ve yetimleri, gaziler, emekliler, engelliler ve işsizler vergiden muaf tutuluyor. 


Emlak vergisi muafiyetinden yararlanılabilmesi için ev sahibinin belediyeye müracaat etmesi gerekiyor. Belediyede emlak vergisi muafieyeti için form dolduruluyor. Emlak vergisi muafiyeti 2017 dilekçe örneği şu şekilde:


Emlak vergisi muafiyeti form örneği 2017


T.C.

.............. BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE


         

Emlak Vergisi kanununun 8. maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.

       

-Hiçbir gelirim bulunmamaktadır.

      

-Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2.'yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır.

       

-Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil,daimi olarak kullanmaktayım.


    

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.      

..../..../20..


ADRES :  

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................                                                                                                    

MÜKELLEFİN :                                

Adı ve Soyadı  : 

...................................

İmzası   : 

......................................./..../.....


GAYRIMENKULÜN:

Bina Vergisi Sicil No   : ........................................


Mahallesi     : ........................................


Cadde ve Sokağı          : ........................................


Kapı ve Daire No          : ........................................


Pafta    No     : ........................................


Ada      No   : ........................................


Parsel   No     : ........................................


  

EKLER : 

1) Vergi mükellefiyetinin bulunmadığına dair belge.


2) T.C. Emekli Sandığı, Bağ Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinden  alınan ve aktif sigortalı olmadığını gösterir belgeler. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com