Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisi mükellefi kimdir?

1319 sayılı kanun gereğince Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm taşınmaz mallar için emlak vergisi ödenmesi gerekiyor. Peki, emlak vergisi mükellefi kimdir?


1319 sayılı kanun gereğince Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm taşınmaz mallar için emlak vergisi ödenmesi gerekiyor. Bu vergi senede iki eşit taksit halinde ödeniyor.


İlk taksit ödemeleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı içerisinde ödeniyor. Peki, emlak vergisi mükellefi kimdir? Emlak vergisini kim öder?


Emlak vergisi, gayrimenkul sahibi tarafından ödeniyor. Varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler vergi mükellefi oluyor. 


Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükellef oluyor; Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.


Mükellefiyetin başlaması:

Bina ve arazi vergisi mükellefiyeti; 

a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,


b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi,


c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,

Takip eden bütçe yılından itibaren başlar.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com