Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar?

Emlak vergisi mükellefiyeti, kanunda belirtilen durum ve zamanlarda başlıyor ve sona eriyor. Peki, emlak vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar? Emlak vergisi mükellefiyeti hangi durumlarda başlar?


Emlak vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar?


Emlak vergisi, Türkiye sınırları içerisinde yer alan ev, işyeri, arsa ve araziler için ödeniyor. Senede iki eşit taksit halinde ilçe belediyesine ödenmesi gereken verginin mükellefi;Bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler oluyor.


Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar. 


Emlak vergisi mükellefiyeti, kanunda belirtilen durum ve zamanlarda başlıyor ve sona eriyor. Peki, emlak vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar? Emlak vergisi mükellefiyeti hangi durumlarda başlar?


Yasal olasak mükellefiyetin başlaması:

Bina ve arazi vergisi mükellefiyeti; 

a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,


b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi,


c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi, takip eden bütçe yılından itibaren başlar.


Buna göre, 2015 yılında bir gayrimenkul satın aldığınızı düşünelim. 2015 yılına ait vergilerden eski malik sorumlu oluyor. Yeni malik olarak sizin vergi mükellefiyetiniz ise 2016 yılında başlıyor.