Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisi mükellefiyetinin sona ermesi!

Emlak vergisi mükellefiyeti taşınmaza sahip olunması ile birlikte başlıyor. Peki, emlak vergisi mükellefiyeti ne zaman biter? İşte emlak vergisi mükellefiyetinin sona ermesi esasları..


Emlak vergisi mükellefiyetinin sona ermesi!


Emlak vergisi, gayrimenkul sahipleri tarafından her sene ödenmesi gereken vergiler arasında yer alıyor. Bu vergi, 1319 sayılı kanun gereğince ödeniyor.


Emlak vergisinin mükellefi; Bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler oluyor. 


Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar.


Emlak vergisi mükellefiyeti taşınmaza sahip olunması ile birlikte başlıyor. Ödemeler satışın gerçekleştiği seneyi takip eden yılda yapılıyor. Peki, emlak vergisi mükellefiyet ne zaman biter?


Emlak vergisi mükellefiyetinin sona ermesi ile ilgili esaslar, 1319 sayılı kanun kapsamında şu şekilde açıklanıyor:


a) Bina vergisi:

Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan binalardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vukubulduğu tarihi takibeden taksitten itibaren sona erer.


Oturulması ve kullanılması kanunların verdiği yetkiye dayanılarak yasak edilen binaların vergileri, mükelleflerce, keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince re'sen tespit edilmesi üzerine, bu olayların vukua geldiği tarihlerden sonra gelen taksitlerden itibaren, bu hallerin devam ettiği sürece alınmaz.


b) Arazi vergisi:

Vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan araziden dolayı mükellefiyet, bu olayın vukubulduğu tarihi takibeden taksitten itibaren sona erer.


Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tasarrufu yasak edilen arazinin vergisi, mükelleflerce keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince re'sen tespit edilmesi üzerine, yasaklama tarihini izleyen taksitlerden itibaren bu hallerin devam ettiği sürece alınmaz.


Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle yanan, yıkılan binaların arsalarına ait vergiler, bu olayların vukua geldiği tarihleri takip eden bütçe yılından itibaren iki yıl süre ile alınmaz.


Üzerine bina yapılan arsanın Arazi Vergisi mükellefiyeti, inşaatın bittiği yılı takibeden bütçe yılından itibaren sona erer.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com