Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisi ne zaman başlar?

Emlak vergisinin ilk taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında; ikinci taksiti Kasım ayında ödeniyor. Peki, 2015 yılında alınan gayrimenkulün emlak vergisi ne zaman ödenir? Emlak vergisi ne zaman başlar?


Emlak vergisi ne zaman başlar? 


Emlak vergisi, gayrimenkuller için senede iki eşit taksit halinde bağlı olunan ilçe belediyesine ödeniyor. Vergi mükellefi, bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler oluyor. 


Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükellef olup; Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.


Emlak vergisi ne zaman başlar?

Bina ve arazi vergisi mükellefiyeti; 

a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,

b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi,

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi, takip eden bütçe yılından itibaren başlar.


Emlak vergisinin ilk taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında; ikinci taksiti Kasım ayında ödeniyor. Buna göre 2015 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son 8 gün bulunuyor.


Vergiyi geç ödeyen kimselere gecikme zammı uygulanıyor.  Ödemenin geciktiği her ay için yüzde 1.40 oranında “emlak vergisi gecikme zammı” alınıyor. 


Peki, 2015 yılında alınan gayrimenkulün emlak vergisi ne zaman ödenir?

Emlak vergisi mükellefiyeti, taşınmaz malın satın alındığı tarihi takip eden sene başlıyor. Ancak satışın gerçekleştiği sene sonuna kadar emlak vergisi için belediyeye bildirim verilmesi gerekiyor. 


Bu senenin emlak vergisinden eski malik sorumlu oluyor. 2015 yılında alınan gayrimenkulün emlak vergisi 2016 yılında başlıyor.