Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisi ödemesi ne zaman başlar?

Emlak vergisinin mükellefi gayrimenkul sahipleri oluyor. Peki taşınmaz malını yeni satın alanlar ne zaman emlak vergisi ödeyecek? Emlak vergisi ödemesi ne zaman başlar?


1319 sayılı kanun gereğince ödenen emlak vergisi için ilk taksit dönemi 31 Mayıs'ta sona eriyor. İki taksitte ödenebilen verginin ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında yapılıyor. İsteyenler ilk taksit dönemi içerisinde tüm borcunu ödeyebiliyor.


Verginin mükellefi gayrimenkul sahipleri oluyor. Peki taşınmaz malını yeni satın alanlar ne zaman emlak vergisi ödeyecek? Emlak vergisi ödemesi ne zaman başlar?


Emlak vergisi mükellefiyetinin başlaması:

Bina ve arazi vergisi mükellefiyeti; 

a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,


b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi,


c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,

Takip eden bütçe yılından itibaren başlar.


Emlak vergisi mükellefiyetinin sona ermesi:

a) Bina vergisi:

Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan binalardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vukubulduğu tarihi takibeden taksitten itibaren sona erer.


Oturulması ve kullanılması kanunların verdiği yetkiye dayanılarak yasak edilen binaların vergileri, mükelleflerce, keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince re'sen tespit edilmesi üzerine, bu olayların vukua geldiği tarihlerden sonra gelen taksitlerden itibaren, bu hallerin devam ettiği sürece alınmaz.


b) Arazi vergisi:

Vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan araziden dolayı mükellefiyet, bu olayın vukubulduğu tarihi takibeden taksitten itibaren sona erer.


Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tasarrufu yasak edilen arazinin vergisi, mükelleflerce keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince re'sen tespit edilmesi üzerine, yasaklama tarihini izleyen taksitlerden itibaren bu hallerin devam ettiği sürece alınmaz.


Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle yanan, yıkılan binaların arsalarına ait vergiler, bu olayların vukua geldiği tarihleri takip eden bütçe yılından itibaren iki yıl süre ile alınmaz.


Üzerine bina yapılan arsanın Arazi Vergisi mükellefiyeti, inşaatın bittiği yılı takibeden bütçe yılından itibaren sona erer.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com