Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisi oranları 2015!

Kasım 2015 tarihi itibariyle gayrimenkul sahiplerinin ödemek ile mükellef olduğu emlak vergisinin 2. taksit ödemeleri başladı. Peki, emlak vergisi nasıl hesaplanır?


Emlak vergisi oranları 2015!


Emlak vergisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm taşınmaz mallar için ödeniyor. Vergiyi taşınmaz mal sahipleri ödüyor.


Ancak, kanunen varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler vergi mükellefi oluyor. 


Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükellef olurken; Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.


Emlak vergisi her sene; senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. Vergi ödemeleri de taşınmaz malın bağlı olduğu belediyeye yapılıyor. Belediyenin e-belediye sistemini kullanması halinde ödemeler internet üzerinden de yapılabiliyor.


İlk taksit ödemelerinin Mart, Nisan ve Mayıs ayında yapıldığı emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı içerisinde yapılacak. Peki, emlak vergisi nasıl hesaplanır?


Emlak vergisi oranları..

Emlak vergisi oranları taşınmaz malların türlerine göre belirleniyor. Ayrıca büyükşehir belediyelerinde vergi oranları yüzde 100 zamlı olarak uygulanıyor.


Meskeb ve diğer binalardaki oranlar:

Meskenlerin vergi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2; büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1 olarak hesaplanıyor. Diğer binalarda (işyeri, dükkan) emlak vergisi oranı büyükşehirde binde 4, büyükşehir olmayan belediyede ise binde 2 olarak uygulanıyor.


Arsa ve arazilerdeki oranlar: 

Büyükşehirdeki bir arazinin vergi oranı binde 2, büyükşehirde olmayan bir arazinin vergi oranı binde 1; Büyükşehirdeki bir arsanın vergi oranı binde 6, büyükşehirde olmayan bir arsanın vergi oranı binde 3 oranı uygulanıyor.


Taşınmazın türü: Mesken

Belediyesi: Normal yöre

Değeri: 150 bin TL

Ödenecek emlak vergisi: 150 TL


Taşınmazın türü: Mesken

Belediyesi: Büyükşehir

Değeri: 150 bin TL

Ödenecek emlak vergisi: 300 TL