Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisi tek mesken indirimi 2015!

Emlak vergisi kanunu gereğince tek mesken sahipleri için muafiyet uygulaması bulunuyor. Peki, emlak vergisi muafiyet koşulları nelerdir? İşte emlak vergisi tek mesken indirimi 2015..


Emlak vergisi tek mesken indirimi 2015!

Emlak vergisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm taşınmaz mallar için ödeniyor. Vergide meskenler için muafiyet uygulanıyor.


Emlak vergisi tek mesken muafiyeti için 200 metrekareyi geçmemek kaydıyla tek meskene sahip olma koşulu bulunuyor. Bu koşulu yerine getiren;

- Bir tek meskeni olup da intifa sahibi olanlar

- Emekliler

- Hiçbir geliri olmayanlar

- Ev hanımları

- Şehit yakınları

- Dul ve yetimler

- Gaziler emlak vergisinden muaf tutuluyor.


Muafiyetten yararlanma hakkına sahip olan kimselerin gayrimenkulün bulunduğu belediyeye bildirimde bulunmaları gerekiyor. Bu şartları taşımayan kimseler ise emlak vergisi borcu ödemelerine devam ediyor.


TEK MESKENİ OLAN ( İNTİFA HAKKINA SAHİP OLANLAR DAHİL ) EMEKLİLERE, DUL VE YETİMLERE AİT FORM


TARİH …./…./….


T.C.

............ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NEEmlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.


Gelirim münhasıran aşağıda belirtilen sosyal güvenlik kurumundan aldığım aylıklar ibarettir.


Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskenimin dışında başka meskenim bulunmamaktadır.


Bu meskenim muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.


Yukarıda  bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.


ADRES                                                          MÜKELLEF

                                                               Adı ve Soyadı

( İMZA)


GAYRİMENKULÜN :


Bina Vergisi Sicil No: ………………………….

Belediyenin Adı        : ………………………….

Mahallesi                  : ………………………….

Cadde ve Sokağı      : …………………………..

Kapı ve Daire No     : ………………………….

                

Pafta No                                

Ada No                           

Parsel No