Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisi uzlaşma dilekçesi!

Emlak vergisi borcunu ödemeyen kimseler, yargıya taşınmadan idare ile uzlaşabiliyor. Peki, emlak vergisinde uzlaşma nasıl yapılır? İşte emlak vergisi uzlaşma dilekçesi..


Emlak vergisi borcunu ödemeyen kimseler, yargıya taşınmadan idare ile uzlaşabiliyor.  Uzlaşma, mükellef ile idare arasında oluşacak vergi ihtilaflarının yargıya taşınmadan kaldırılmasına yönelik bir yasal uygulama olarak ifade ediliyor.


Vergi Usul Kanunu gereğince, iki çeşit uzlaşma bulunuyor. Bunlardan birincisi tarhiyat öncesi uzlaşma, ikincisi ise tarhiyat sonrası uzlaşma olarak sıralanıyor. Uzlaşmaya konu olabilen vergi türleri arasında emlak vergisi de bulunuyor. 


Emlak vergisinde uzlaşma

Uzlaşma talebi, mükellef veya ceza muhatabı tarafından bizzat veya resmi vekaletnamesini haiz vekili; tüzel kişiler, küçükler, kısıtlılarla vakıflar veya cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunların kanuni temsilcileri tarafından yetkili uzlaşma komisyonuna dilekçe ile yapılması gerekiyor


Uzlaşma talebinin, vergi/ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekiyor.


Emlak vergisi uzlaşma dilekçesi


……..BELEDİYE UZLAŞMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA


UZLAŞMA   TALEBİNDE BULUNANIN

ADI VE   SOYADI

AÇIK   ADRESİ

VERGİ   KİMLİK NUMARASI

T.C.   KİMLİK NUMARASI

EV VEYA İŞ   TELEFONU

CEP   TELEFONU

E-POSTA   ADRESİ

TEBLİĞ   EDİLEN İHBARNAMENİN

DÜZENLEME   VE TANZİM TARİHİ

CİLT VE   SIRA NUMARALARI

İHBARNAME   TEBLİĞ TARİHİ

Yukarıda ihbarnamenin tarih ve numaralarını, aşağıda dönemini, vergi ve ceza nev’ileri ile miktarlarını belirttiğim tarhiyatlar üzerine 213 sayılı VUK.nuna 205 sayılı kanunla EK: 1-6 maddeler gereğince uzlaşmak istiyorum.


Dilekçemin kabulü ile komisyona davet edileceğim gün ve saatin bildirilmesini arz ederim. .../.../2017
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com