Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisinde sakatlık indirimi var mı?

Emlak vergisinde bazı muafiyet ve indirim uygulamaları da bulunuyor. Peki, emlak vergisinde sakatlık indirimi var mı?


1319 sayılı kanun gereğince Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm taşınmaz mallar için emlak vergisinin ödenmesi zorunlu oluyor. Bu vergiyi mal sahibi senede iki eşit taksit halinde ödeyebiliyor.


Emlak vergisinde bazı muafiyet ve indirim uygulamaları da bulunuyor. Peki, emlak vergisinde engelliler için bir düzenleme yapıldı mı? Emlak vergisinde sakatlık indirimi var mı?


Malul ve özürlüler için emlak vergisi indirimi 2006 yılı başından itibaren uygulanmaya başladı.


Malul ve özürlülere vergi açısından sağlanan imkanlara 2006 yılı başından itibaren Emlak Vergisinde uygulanmaya başlanan indirimli vergi oranı eklenmiştir.


Emlak vergisinde sakatlık indirimi 2016

Emlak Vergisi Kanunu’nun değiştirilen 8. maddesine göre; özürlülerin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olması ( kullanım hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, şartları taşıyan özürlülere emlak vergisi ödememeleri için fırsat tanınmıştır.


Özürlüler Bu Fırsattan Nasıl Yararlanacaklardır?


Özürlülerin indirimli bina vergisi oranından yararlanabilmeleri için bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili belediyelere belgelendirmeleri gerekmektedir.


Emlak Vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyen özürlüler, www.gib.gov.tr adresinden mevzuat > kanunlar > emlak vergisi kanunu > tebliğler > 47 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliği ekinde örneği bulunan “Dilekçe” ve “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu”nu doldurarak konutun bulunduğu yer Belediye Başkanlığı’na verecektir. Özür durumunu belgeleyen tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporunun aslı da dilekçeye eklenecektir. Söz konusu “Dilekçe” örneği Ek-1’de “Form” örneği Ek Tablo-4’te belirtilmiştir.


Meskeninde Bizzat Oturmayan Özürlü, Emlak Vergisi 

Muafiyetinden Yararlanabilir mi?


İndirimli bina vergisi oranı uygulamasında, meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Ancak, indirimli oran uygulamasına konu binanın mesken olarak kullanılması gerekir. Bunun yanı sıra özürlülerin indirimli oran uygulamasında "gelir elde etmeme" şartı aranılmamaktadır. Bu nedenle, özürlülerin meskenlerinde bizzat oturup oturmamaları veya meskenini kiraya verip vermemeleri indirimli bina vergisi oranının(sıfır) uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.Tek Meskene Hisseli Olarak Sahip Olan Özürlüler İçin 

Emlak Vergisi Uygulaması


200 m2’yi geçmeyen tek meskene hisse ile sahip olunması halinde indirimli vergi oranı, meskenin toplam Emlak Vergisinin hisseye düşenine uygulanacaktır.


Birden Fazla Meskene Sahip Olan Özürlüler İçin 

Emlak Vergisi Uygulaması


- Birden fazla meskeni olanlar,

- Birden fazla meskende hisseye sahip olanlar,

- 200 m2’yi geçen tek konuta sahip olanlar,


Emlak Vergisi muafiyetinden yararlanmayacaklardır.


Ayrıca belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler için vergi oranında bir indirim uygulanmayacaktır.


İndirimli vergi oranından yararlanan mükelleflerin, gerekli şartlardan herhangi birini kaybetmeleri halinde, bu durumu mükellefiyetlerinin bulunduğu belediyeye bildirmeleri gerekmektedir.


Gerçek dışı taahhütte bulunmak suretiyle Emlak Vergisi ödemeyen özürlüler ile durumlarında meydana gelen değişikliği bildirmeyen özürlülerden alınması gereken Emlak Vergisi, cezalı olarak gecikme faizi ile birlikte alınır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com