Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlakçı kira sözleşmesi 2016!

Emlakçılar vasıtası ile alım satım işlemleri yapılabildiği gibi kiralama işlemleri de yapılabiliyor. İşte emlakçı kira sözleşmesi 2016..


Emlakçılar vasıtası ile alım satım işlemleri yapılabildiği gibi kiralama işlemleri de yapılabiliyor. 


Kiracının istediği ev veya işyerinin emlakçının listesinde olması halinde kiracı, mal sahibi ve emlakçı arasında emlakçı kiralama sözleşmesi imzalanıyor. 


Sözleşme kapsamında kiracı ile yapılan anlaşmaya dair esaslara yer veriliyor. Emlakçı kiralama sözleşmesi örneği 2016 şu şekilde sıralanıyor:


Emlakçı kiralama sözleşmesi örneği 2016


CİNSİ : 

İLİ : 

İLÇESİ : 

MAHALLESİ : 

SOKAĞI : 

KAPI NO : 

PAFTA NO : 

ADA NO : 

PARSEL NO : 

 

KİRACI ……………..………….ile KİRAYA VEREN ………………………yukarıda 

kayıtlı emlağın aşağıda belirlenen koşullarda kiralanması için anlaşmışlardır. 

 

1 - KİRAYA VEREN, sahibi bulunduğu yukarıda kayıtlı emlağını (yıllık brüt stopaj dahil) ……….……TL’dan kiralamayı kabul etmiştir. 

 

2 - Kiralama bedeline mahsuben, Kiracı’dan …………..…TL kaparo alınmıştır. 

 

3 – Bu sözleşme imzalandıktan sonra, borçlar kanunu’nun 156/2 maddesine göre, taraflardan kiracı, bu emlağı kiralamaktan vazgeçtiği taktirde, verdiği kaparoyu geri alamayacaktır. KİRAYA VEREN vazgeçerse, kaparoyu iade edecek ve kaparo miktarı kadar daha tazminat ödeyecektir. 

 

4 – KİRACI kendisine bu sözleşmeyi sağlayan EMLAKÇI’ya sözleşmenin imzasından itibaren yıllık brüt (stopaj dahil) kiralama bedelinin % 10’u +KDV hizmet ücreti ödemeyi kabul etmektedir. 

 

5 – Anlaşmazlık halinde haksız olan taraf, bu sözleşmede yazılı tazminatlarla birlikte diğer tarafın maruz kalacağı her türlü zarar, ziyan, mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini de ödeyecektir. 

 

6 – Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde  ………….………. Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir……/……/2016


KİRACI

EMLAK KOMİSYONCUSU  

KİRAYA VEREN
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com