Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlakçılık sertifikası

Emlakçılara verilen sertifikadır. Milli Eğitim'e bağlı kurslardan alınabilmektedir.Emlakçılık nedir?


Emlak komisyonculuğu işi ile ilgilenenlere emlakçı denir. Bu kişiler, gayrimenkul satıcısı ile alıcısını buluşturmaktadır. Satış ya da kiralama işi gerçekleştiğinde de komisyonunu alır.


Emlakçının görevleri nelerdir?


Satış, Kiralama, Pazarlama, İpotek, Kat irtifakı kurma, Kat mülkiyeti kurma, ifraz ve tevhit, Trampa, Cins değişikliği, Hibe (bağışlama), Taksim (paylaşım), Tashih (düzeltme), Aplikasyon, Harita ve belediyelerden bölge imar planı çıkarma, Kadastro müdürlüklerinden röperli kroki ve çap belgesi alma, Vergi muafiyeti belgesini alma, Veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kağıdı alma, Emlak beyannamesi düzenleme, Noterden satış vaadi sözleşmesi yapma, Kira akid sözleşmesi yapma.


Emlakçılık sertifikası nedir?


Emlakçılık sertifikası, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, mesleki uzaktan eğitim programına katılım sağlayan ve başarılı olan kimselere veriliyor. Söz konusu programa katılabilmek için bazı şartlar aranmaktadır.


Emlakçılık sertifikası nereden alınır?


Emlakçılık sertifikasının alınabilmesi için bazı belgeler ile başvuruda bulunulmalıdır. Bu belgeler TEMFED'e teslim edilmelidir. Sertifika programı bitince Emlakçılık sertifikası TEMFED'den alınabilmektedir.


Emlakçılık sertifikası için aranan şartlar nelerdir?


Emlakçılık sertifikası alacak olan emlakçıların, 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Ayrıca, en az lise mezunu olma zorunluluğu getirilmiştir.  Ancak, Emlak Müşavirliği mesleğini bu yönergenin yayım tarihi itibaren önce fiilen yürütenlerde, belgelendirmeleri kaydıyla bu şart aranmamaktadır.


Emlakçılık sertifikası için hangi belgeler istenmektedir?


1.TC Uyruklu adaylar: Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu Müdürlüğüne hitaben kursa kayıt olma isteğini belirten dilekçe. Öğrenim belgesinin onaylı fotokopisi. Nüfus cüzdanı fotokopisi. Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutlarında 2 adet vesikalık fotoğraf. Banka dekontu.


2.Yabancı Uyruklu adaylar: Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu Müdürlüğüne hitaben kursa kayıt olma isteğini belirten dilekçe. Öğrenim belgesi; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından alınmış denklik belgesi. Noterden onaylı pasaport örneği. Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutlarında 2 adet vesikalık fotoğraf. Banka dekontu.Emlakçılık sertifikası