Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Enerji kimlik belgesi için mantolama şart mı?

Enerji kimlik belgesi, enerji belgesi uzmanı istihdam eden enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından düzenleniyor. Peki, enerji kimlik belgesi için mantolama şart mı?


Enerji kimlik belgesi, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belge oluyor.


Bir binanın enerji performansının belirlenmesi; 

a) Binanın m2 başına düşen yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi, 

b) Bu değere göre CO2 salımının hesaplanması, 

c) Bu değerlerin referans bir bina’nınki ile kıyaslanması, 

d) Kıyaslama sonucuna göre binanın A-G arası bir enerji sınıfına yerleştirilmesi ile gerçekleşir. 


Enerji kimlik belgesi, enerji belgesi uzmanı istihdam eden enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından düzenleniyor. 10 yıl geçerli olan bu belge binanın tamamı için düzenleniyor.


Peki, enerji kimlik belgesi için mantolama şart mı?

Zorunlu olan husus mantolama yaptırmak değil; 02 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla mevcut ve yeni tüm binaların Enerji Kimlik Belgelerini (EKB) almış olmaları olarak karşımıza çıkıyor.