Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Enerji Kimlik Belgesi'nde süre 2020'ye ertelendi!

2 Mayıs itibari ile yürürlüğe girecek Enerji kimlik belgesinde beklenen süre uzatımı haberi geldi. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı..


Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mevcut binalar için 2 Mayıs'tan itibaren zorunlu hale gelecek Enerji Kimlik Belgesi uygulamasında çeşitli mağduriyetlerin oluşmasının önüne geçmek amacıyla, "Süre uzatımı" seçeneğini gündemine almıştı. Bu kapsamda süre uzatımına ilişkin yönetmelik düzenleme Başbakanlığa gönderilmişti.


Söz konusu karar bugünkü Resmi Gazete'deki Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yayımlandı.  Yönetmelikte "Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin on beşinci fıkrası 1/1/2020 tarihine kadar uygulanmaz." hükmüne yer verildi.


Buna göre "Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir." hükmü 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlükte olacak.


2020'ye kadar binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranmayacak.


Yapılan diğer düzenlemeler

Enerji kimlik belgesi, Bakanlık tarafından yayımlanacak tebliğle belirlenen formatta ve muhteviyatta düzenlenecek.


Enerji kimlik belgesi BEP-TR kullanılmak suretiyle düzenlenecek. BEP-TR’ye erişim yetkisi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlara verilecek. Ancak, bu yetki, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluş adına, düzenlenen eğitimlere katılmak suretiyle enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere Bakanlık tarafından BEP-TR’ye erişim yetkisi verilen gerçek kişiler tarafından kullanılacak. 


Bu kişilerin çalışmakta olduğu kuruluşlardan ayrılmaları ve enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili bir başka kuruluşta çalışmaları halinde, ayrıca eğitim ve sertifikalandırma programına katılmalarına gerek olmaksızın, çalışmakta olduğu kuruluşun isteği üzerine BEP-TR’ye erişim hakkı yeni çalıştığı kuruluş adına tanımlanacak.


Tüzel kişi adına, bünyesindeki herhangi bir gerçek kişi tarafından düzenlenen enerji kimlik belgelerinin ilgili mevzuata uygun şekilde düzenlenmesinden, düzenleyen ilgili gerçek kişi veya kişiler ile birlikte kuruluşun sahibi veya yöneticisi müteselsilen sorumlu olacak.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com