Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ergene Nehri

Yıldız Dağları’ndan (Istranca Dağları) doğan, Meriç Nehri ile birleştikten sonra Ege Denizi’ne dökülen nehir. Ergene Nehri 283 km uzunluğundadır ve havzası Ergene Havzası toplam alanı 12 bin 438.2 km2 alana yayılmıştır.Ergene Nehri

Ergene NehriErgene Nehri nerededir, özellikleri nelerdir?


Ergene, Türkiye’nin Balkan kesiminde bir nehirdir. Meriç Nehri'nin kollarından biri olan Ergene Nehri, Türkiye'de Marmara Bölgesi'nin Karadeniz kıyılarındaki Yıldız Dağları'ndan doğar. Çok çatallı bir hâlde bulunur. Birçok kolu vardır. En sonunda Meriç Nehri ile birleşerek Ege Denizi'ne dökülür. Ayrıca Marmara Bölgesi'nde Ergene Bölümü'ne ismini vermiştir.


Meriç Nehri ile birleştikten sonra Ege Denizi’ne dökülen Ergene Nehri’nin uzunluğu 283 km, havza alanı ise Ergene Havzası toplam alanı 12 bin 438.2km²’dir.Ergene Nehri ve havzasının neden kirleniyor?


Ergene Nehri, Çerkezköy ve Çorlu’daki sanayi tesisleri yüzünden kirletilmektedir. Özellikle taştığı zaman bütün Ergene Ovası kirlenmektedir. Bu kirlilikten Uzunköprü, Pehlivanköy, Alpullu, Sinanlı, Çorlu, Çerkezköy, Muratlı gibi nehir üzerinde bulunan yerleşim birimleri etkilenmektedir. (Kaynak: Vikipedi)Ergene Havzası’nın genel durumu nedir?


Ergene Havzası, Türkiye’nin Marmara Bölgesi içinde yer alan Trakya Alt Bölgesi’nde bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi’nden Avrupa’ya geçiş alanında, doğuda İstanbul İl sınırı ile başlayan, batıda Bulgaristan ve Yunanistan ülke sınırları ile biten alanı kapsamaktadır.


Ergene Nehri, havzanın kuzey doğusunda bulunan Istıranca Dağlarındaki Ergene Kaynaklarından doğmaktadır ve ErgeneDeresi adıyla Kuzey Doğu – Güney Batı yönünde akmaktadır


Ergene Havzası toplam alanı 12 bin 438.2km²’dir.

 


Ergene Havzası’na etki eten yerleşim alanları hangileridir? 


İstanbul metropolünün sürekli gelişmesi ve üzerindeki sanayi yükünü çevresindeki bölgelere dağıtmasından dolayı, çalışma alanının nüfusu her yıl artmaktadır. Çalışma alanında Edirne ve Kırklareli illerinin bölge bazında nüfus payı azalırken, Tekirdağ İli’nde sanayinin gelişmesinden dolayı nüfus payında artış olmaktadır. Özellikle Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde organize sanayi bölgelerinin etkisiyle nüfusta artış yaşanmaktadır. Ergene Havzası’nda arazi kullanımı nasıldır? 


Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından Lansat uydu görüntüleri (2000 yılı sonrası) üzerinden uzaktan algılama teknikleri kullanılarak havzanın arazi kullanım haritası oluşturulmuştur. 


Havzanın önemli bir bölümü tarım arazilerinden oluşmaktadır. Sulu tarım yapılan alanlar havzanın %4.7’sini oluştururken, kuru tarım arazileri havza alanının %43.6’sını kaplamaktadır. Sulama sistemlerinin bulunduğu tarım alanları genel olarak eğimin düşük olduğu akarsu yatakları çevresinde yoğunlaşmıştır. Bu bölgelerde sulamalar DSİ tarafından inşaa edilmiş gölet ve barajlardan sağlanmaktadır. Buna ek olarak bireysel çabalarla Ergene Nehri ve yan kollarından çekilen sularla da sulama yapılabilmektedir. Ergene Nehri’nin Meriç Nehri ile birleştiği Keşan’ın batısında kalan düşük eğimli bölgelerde pirinç tarlaları yoğun olarak görülmektedir.Ergene Havzası arazi kullanım sınıfları nelerdir?


Arazi Kullanım Sınıfı


Ergene NehriTekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinin Arazi Kullanma Yetenek Gruplarına Göre Arazi Varlığı ve Kullanma şekilleri (ha)


Ergene NehriErgene Havzası’nda sanayileşme ne zaman başladı? 

Türkiye’nin sanayideki gelişimi ağırlıklı olarak İstanbul'da başlamış ve öncelikli bölge İstanbul'un doğusu seçilmiştir. Sanayinin yayılması, Gebze'den başlayarak Kocaeli ve Sakarya'ya ulaşmasından sonra, 1970'lerden başlamak üzere İstanbul'un batısına, başka bir deyişle de Trakya'ya sıçramıştır. Bu yayılma 1980'li yıllardan sonra büyük bir ivme kazanmıştır.


Trakya Bölgesi’nin Türkiye toplam ihracatı içerisinde önem arz eden bazı ürünleri şunlardır.


•         Sabun

•         Gıda

•         Şeker ve mamulleri 

•         Uçucu yağlar ve rezinoitler

•         Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke

•         Cam ve cam eşya

•         Yağlar

•         Elektrikli malzeme ve cihazları 

•         Demir-çelik

•         Tekstil


Bu ürünler Trakya sanayisinde oldukça büyük yer kaplamaktadır. Ancak bu ürünlerin ihracatı İstanbul ile karşılaştırıldığında Trakya bölgesinde düşük düzeyde kalmaktadır.


Bölgede toplam 627 adet tekstil işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmelerin 542’si Tekirdağ, 10’u Edirne ve 75  adedi ise Kırklareli ilinde bulunmaktadır. Gıda  sanayisinin 160’ıTekirdağ, 109’u Kırklareli ve 36 adedi ise Edirne ilinde bulunmaktadır. Bunun yanında çok sayıda da küçük ölçekli süt işletmesi (mandıra) bulunmaktadır. Trakya bölgesinde 48 adet sıvı yağ ve margarin işleyen yağ fabrikası bulunmakta ve ağırlıklı olarak ayçiçeği tohumu işlenmektedir. Bölgedeki işletmeler Türkiye bitkisel yağ sanayi kapasitesinin % 60’ını oluşturmaktadır. Türkiye buğday üretiminin %8-10’u üretilmektedir. Bölgede toplam olarak 75 adet un fabrikası bulunmaktadır. Bölgenin gıda sektöründeki gelişimi de 1950’li yıllara dayanmaktadır. Bölgede buğday ve ayçiçeği tarımının yaygın olması un ve yağ sanayinin gelişmesine yardımcı olmuştur. Yem sektöründe buğday ve ayçiçeğinin işlenmesinde ortaya çıkan artıkların değerlendirilmesi amacı ile kurulmuş ve bölge hayvancılığının gelişmesine de önemli katkılar sağlamıştır. Ergene Havzası sanayisi hangi sektörlerden oluşmaktadır?


Ergene Havzası özellikle coğrafi konumu gereği sanayinin cazibe merkezi olmuştur. Özellikle havzanın doğu kesimi sanayileşmenin çok yoğun olduğu bir bölgedir. Bölgede 1990 yılından sonra hızla artan çarpık sanayileşme çok sayıda çevresel sorunu beraberinde getirmiştir. Tekirdağ bölgesinde yoğunlaşan sanayinin takibi çok zor olmakta ve bunun sebebi olarak da firmaların İstanbul merkezli olması gösterilmektedir. Sanayi tesislerinin önemli bir kısmı, Ergene Nehri’nin başlangıcında yer alan Çorlu-Çerkezköy alt havzasında yoğunlaşmakta ve buna bağlı olarak nehirdeki kirlilik de bu bölgede başlamaktadır.


Havzadaki sanayi tesislerinin önemli bir kısmı Tekirdağ ilinde bulunmaktadır. Bu ildeki sanayi ağırlıklı olarak Çerkezköy, Çorlu, Muratlı ve Lüleburgaz çevresinde gelişmiştir. Sanayinin sektörel dağılımında tekstil sektörü ilk sırayı almaktadır. Daha sonra sırasıyla gıda, kimya, deri ve maden sektörleri gelmektedir.


Sanayilerin sektörlerine göre dağılımı incelendiğinde Çorlu’da deri sanayinin yoğunluğu, Çerkezköy ve Muratlı’da ise tekstil sektörünün yoğunluğu göze çarpmaktadır. Hemen hemen her sektörün en yoğun biçimde Ergene Nehri’nin kaynaklarının bulunduğu Çorlu-Çerkezköy-Muratlı ve Ergene Deresi alt havzalarında yoğunlaştığı görülmektedir. Deri sanayinin sadece Çorlu yöresinde, gıda sanayinin ise Çorlu-Lüleburgaz arasında Ergene Nehri kıyısında yoğunlaştığı görülmektedir. Tekstil, kimya, metal ve maden sanayinin Çorlu-Çerkezköy alt havzasında yoğunlaştığı görülmektedir. (Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)