Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Eş muvafakatnamesi örneği 2018!

Eş muvafakatnamesi, eşten alınan resmi rıza oluyor. Peki, eş muvafakatnamesi nasıl verilir? İşte eş muvafakatnamesi örneği 2018..


Eş muvafakatnamesi, eşten alınan resmi rıza oluyor. Aile konutunun satışı, kira sözleşmesinin feshi, evin bankaya teminat olarak verilmesi gibi durumlarda eş muvafakatnamesi gerekli oluyor.


Mufakatname, onayı veren eş tarafından dolduruluyor. Söz konusu işlemin gerçekleşeceği kurum adına verilen muvafakatnamede, konut satışı veya kefaleti gibi eşe verilen izin de belirtiliyor. Eş muvafakatnamesi örneği 2018 şu şekilde sıralanıyor:


Eş muvafakatnamesi örneği 2018


....................   Bankası A.Ş. 


……………………… Şubesi Eşim ……………………………….’ın Bankanız ile ………………………(“Borçlu”) arasında …………………. tarihinde akdedilecek olan/akdedilen …………………………….. TL/USD/EURO (Yazıyla …………………………………TL/USD/EURO) tutarlı …………………………….. Kredi Sözleşmesi (“Sözleşme”)’ne azami ……………………. TL/USD/EURO (Yazıyla ……………………………………TL/USD/EURO)’ya kadar kefil olmasına, Sözleşmeyi müteselsil kefil olarak imzalamasına, işbu kefaletin, belirtilen limit dahilinde kullandırılan herhangi bir kredinin kapatılması ile kapatılan kredi tutarı kadar açılacak limit tahtında kullandırılacak yeni krediler için de geçerli olmasına muvafakat ettiğimi beyan ve kabul ederim. 


Muvafakat Edenin Adı – Soyadı : 


İmzası : Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com