Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ev alırken öğrenilmesi gereken 12 madde!

Ev alma sürecinde olan kimselerin, bazı noktaları önden araştırması, incelemesi ve öğrenmesi, satış sonra yaşanması muhtemel sorunların önüne geçebiliyor. İşte ev alırken öğrenilmesi gereken 12 madde..


Ev alma sürecinde olan kimselerin, bazı noktaları önden araştırması, incelemesi ve öğrenmesi, satış sonra yaşanması muhtemel sorunların önüne geçebiliyor.


Dairenin tapu ve imar bilgilerinin resmi kuruluşlardan teyit edilmesi, müteahitin geçmişinin araştırılması, imzalanacak sözleşmelerin bir uzman yardımıyla incelenmesi gerekiyor.


Bu süreçte ev alacakların bilmeleri gereken bazı emlak terimleri bulunuyor. Bu terimler doğrultusunda hayalinizdeki evin ileride problem yaratıp yaratamayacağını evi almadan öğrenebilirsiniz. 


İşte ev alırken öğrenilmesi gereken 12 madde:


1- Kat mülkiyeti: Bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına kat mülkiyeti deniyor. 


2- Kat irtifakı: Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından Kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına kat irtifakı deniyor. 


3- İpotek: Bir gayrimenkulun kredi veya olabilecek bir borca karşı teminat olarak gösterilmesi durumu ipotek kavramının karşılığı oluyor. 


4- İrtifak: Bir gayrimenkul üzerine, diğer bir gayrimenkul veya şahıs lehine kurulan ve hak sahibine sınırlı bir yararlanma sağlayan yetkiye irtifak hakkı deniyor.


5- Tedbir kararı: Adli yargıda görülen bir olayda, dava konusu olan mülkiyetin el değiştirmesini, zarar görmesini ve yok olmasını engellemek için dava açılmadan önce ya da dava sırasında talep gelmesi ile alınan bir çeşit önlem oluyor. 


6- İnşaat ruhsatı: İnşaata başlamak için ilgili idarelerden alınması zorunlu olan belge oluyor.


7- İskan belgesi/izni: İskan belgesi, inşaatı tamamlanmış binalara belediyelerin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimleri tarafından verilen belge oluyor.


8- İmar durumu belgesi: İmar durum belgesi, imar parselinin kullanım şeklini ve yapılması istenen yapının özelliklerinin belirtildiği belge oluyor.


9- 1/1.000 ölçekli plan: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak Nazım İmar Planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plan oluyor.


10- 1/5.000 ölçekli plan: 1/5.000 ölçekli imar planı, 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ön hazırlık şeklinde yapılan bir imar planı oluyor.


11- Müteahhit sözleşmesi: Müteahhit daire satış sözleşmesi, alıcının konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye vermeyi kabul ettiği sözleşme oluyor. 


12- Teknik şartname: Teknik şartnamede, projenin tüm teknik özellikleri yer alıyor. Yüklenici firma, teknik şartnamede yazan her imalatı, teknik şartnamede yazdığı gibi yapmakla mükellef oluyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com